"Những hành động khủng bố vô nhân đạo”

Rome, 17 tháng 12, 2014 (Zenit.org)

Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện cho “sự hoán cải của trái tim những kẻ bạo tàn”, sau ngày các trẻ em của một trường học tại Pakistan bị thảm sát, sau ngày có vụ bắt giữ các con tin tại Úc, và hai vụ tấn công tại Yemen.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: "Tôi muốn cùng các bạn cầu nguyện cho các nạn nhân của những hành động khủng bố vô nhân đạo xẩy ra trong những ngày qua tại Úc, Pakistan và Yemen.”

Đức Thánh Cha nói: "Nguyện xin Thên Chúa tiếp nhận những người quá cố vào nơi an nghỉ của Người, xin an ủi các gia đình, và hoán cải trái tim của những kẻ bạo tàn đã không biết dừng tay lại ngay cả trước những trẻ em.”

Đức Thánh Cha kết luận: "Chúng ta hãy cầu xin Chúa Cha ban cho chúng ta ơn phúc này.”

Một vụ bắt giữ các con tin tại Úc đã chấm dứt với cuộc tấn công của cảnh sát tại Sydney (Úc), và khiến cho hai con tin và chính hung thủ cũng bị chết, vào ngày thứ hai 15 tháng 12.

Một vụ thảm sát đã khiến cho 141 người bị tử thương trong một trường học tại Peshawar (Pakistan), ngày thứ ba, 16 tháng 12.

Ngoài ra có hai mươi sáu người, trong đó có 16 học sinh cũng bị giết hại ngày thứ ba, trong hai vụ tấn công bằng xe hơi gài bom trong thành phố Rada, trong Tỉnh Baïda, tại Yémen.