Sau kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 26 tháng 7, Đức Thánh Cha đã thực hiện một cử chỉ tượng trưng là bấm vào một máy Ipad, để là người đầu tiên đăng ký tham dự Đại hội giới trẻ thế giới tại Krakow hay còn gọi là Crác-cô-vi-a. Ngài cũng mời gọi các bạn trẻ tham dự vào Đại hội này sẽ diễn ra tại quê hương của Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị từ ngày 26-31 Tháng Bảy năm 2016.

Chủ đề của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Krakow là Lòng Chúa Thương Xót với khẩu hiệu được chọn từ Phúc Âm Mátthêu: "Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được thương xót." (Mt 5,7). Đây là một chủ đề rất thích hợp về nhiều phương diện.

Trước hết, Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Krakow sẽ diễn ra trong bối cảnh Giáo Hội cử hành Năm Thánh về Lòng Thương Xót bắt đầu từ ngày 8-12 năm nay và kết thúc vào ngày 20-11-2016, lễ Chúa Kitô Vua.

Hơn thế nữa, Tổng Giáo phận Krakow cũng từng là tòa giám mục của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, nơi đây hiện có đền thánh kính Lòng Chúa Thương Xót Chúa và sinh thời, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã có lòng sùng kính cách riêng Lòng Chúa Thương Xót. Chính ngài đã thiết lập Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa vào dịp Đại Năm Thánh 2000.

Đây là lần thứ hai Ba Lan được tổ chức Đại Hội Giới trẻ Thế Giới. Lần đầu là vào năm 1991, khi ấy thành phố được chọn là Częstochowa, một thành phố nằm ở phía nam Ba Lan, bên sông Warta.