Tin Vatican (Apic 26/12/2003) - Trưa thứ Sáu 26 tháng 12 năm 2003, lễ thánh Têphanô, vị tử đạo tiên khởi của Giáo Hội, ÐTC đã xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của ngài để đọc kinh truyền tin với dân chúng tụ họp tại quảng trường thánh Phêrô. Trước khi nguyện kinh, ÐTC đã nói vài lời huấn đức kêu gọi cầu nguyện cho những cộng đoàn kitô bị bách hại. Xin cho những người kitô bị bách hại gặp được nơi Chúa sự kiên trì và khả năng sống yêu thương cả những kẻ bách hại gây đau khổ cho họ. ÐTC cũng dâng lên Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Nữ Vương các thánh tử đạo, lời nguyện cầu Xin Mẹ hãy trợ giúp cho các tín hữu được trở nên những chứng nhân cho Chúa Kitô, trong mọi hoàn cảnh.