Cùng với những người Hồi Giáo trong nỗ lực liên đới niềm tin

PARIS (29-3-2004 Zinit) -- UNESCO đã trao tặng giải thưởng Hòa Bình cho Đức Hồng Y Roger Etchegary, Chủ Tịch danh dự của Hội Đồng Giáo Hoàng về Công Lý và Đồng Tâm. Giải thưởng hòa bình có tên là Filix Houphoukt-Boigny.

Vị Hồng Y người Pháp nhận giải thưởng vào ngày 24 tháng 3 vừa qua cùng với Đại Giáo Sĩ Hồi Giáo Mustafa Cedric của nước Bosnia-Herzegovina.

Giải thưởng của Tổ Chức về Văn Hóa, Giáo Dục và Khoa Học (gọi tắt theo tên tiếng Anh là UNESCO) của Liên Hiệp Quốc được thành lập vào năm 1991 nhằm “vinh danh những ai mà suốt trọn cuộc đời hay những tổ chức cá nhân và công cộng nào đó đã có những đóng góp trỗi vượt vào việc cổ võ, nghiên cứu và gìn giữ hòa bình theo như Hiến Chương của Liên Hiệp Quốc và Hiến Pháp của tổ chức UNESCO.”

Cựu Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ, Henry Kissinger, người được trao giải thưởng Hòa Bình Nobel đã chủ trì ban hội thẩm quốc tế, để trao giải thưởng. Sau khi công báo quyết định của ban hội thẩm, ông Kissinger tuyên bố rằng, “Hai nhân vật của hai tôn giáo này đã được chọn để ghi nhận hành động của họ trong việc cổ võ cho cuộc đối thoại liên tôn về lòng khoan dung và về hòa bình. Ban hội thẩm nhận thấy rằng việc hòa giải giữa các quan điểm về tôn giáo là một trong những thách đố lớn nhất của thời đại chúng ta hiện nay. Và đây cũng là một thách đố mang ý nghĩa hết sức quan trọng cho quốc gia của Filix Houphoukt-Boigny, là người đã tạo ra giải thưởng này, và cũng là nơi mà sự hòa giải giữa những người Hồi Giáo và Kitô giáo là rất quan trọng để tránh khỏi cảnh máu đổ thịt rơi. Nhưng chúng ta cũng cần phải nên nhận thức rằng: việc hòa giải tôn giáo cho toàn thể cộng đồng nhân loại trên thế giới là rất quan trọng.” Houphoukt-Boigny là vị Tổng Thống đầu tiên của đảo quốc Cốt-ti-voa.

Thư ký điều hành của giải thưởng, ông Alioune Traore, giải thích rằng “bằng cách đưa ra chọn lựa này ban hội thẩm muốn gởi một sứ điệp hết sức quan trọng đến cho cộng đồng quốc tế rằng hãy ủng hộ những cuộc đối thoại liên niềm tin như là nền tảng chính yếu của hòa bình và sự hiểu biết giữa các dân tộc và các quốc gia.”

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Etchegaray làm Chủ Tịch của Hội Đồng Tòa Thánh về Công Lý và Đồng Tâm vào năm 1984 khi Ngài lúc đó đang là Đức Tổng Giám Mục của thành phố Marseilles. Trong suốt hơn 20 năm qua, Đức Hồng Y đã được biết đến qua việc lãnh nhận những sứ vụ về hòa giải thay thế Đức Thánh Cha tại các nước như: Irắc, Iran, Modămbích, Ănggôla, Êtiopia, Xu Đăng, Cuba và nhiều nước khác nữa.