Paris, 05/11/04 -Đức Hồng Y Rogers Etchegaray, người Pháp, nhà ngoại giao của Tòa Thánh Vatican, đã viết xong tập hồi ký dầy 112 trang về các chuyến viếng thăm Trung Quốc

Đức Hồng Y đã từng là Chủ Tịch Ủy Ban Giáo Hoàng về Công Lý và Hoà Bình đồng thời cũng là Chủ Tịch của tổ chức Cor Unum (Đồng Tâm) sẽ ra mắt tập hồi ký ấn bản tiếng Pháp vào ngày 16 tháng 11 tại thủ đô Paris. Ấn bản bằng tiếng Pháp có tựa đề Vers les Chretiens en Chine ( Về Những Kitô Hữu tại Trung Quốc) do nhà xuất bản Cerf ấn hành. Theo dự trù ấn bản bằng tiếng Ý sẽ ra mắt độc giả vào tháng Hai năm 2005.

Đức Hồng Y Etchegaray đã lãnh nhận nhiều sứ mạng ngoại giao của Đức Thánh Cha. Ngài tỏ bày lòng yêu mến đối với một dân tộc đã có nền văn hóa lâu dài hằng bao thế kỷ, nhưng đã chậm chạp nhận biết đấng Cứu Thế. Và giờ đây quốc gia này đang phải đối diện với những thách đố của việc hiện đại hóa đất nước vừa mang lại những điều nhân dân ước mong, đồng thời cũng kéo theo những nỗi âu lo sợ sệt về các giá trị đạo đức.

Trung quốc là một trong những quốc gia mà Đức Giáo Hoàng chưa được đặt chân đến thăm, nhưng đức Hồng Y Etchegaray đã mấy lần đại diện Ngài viếng thăm Trung Quốc vào các năm 1980, 1993, 2000, và gần đây nhất là là vào tháng 10 năm 2003.

Trong các chuyến viếng thăm Trung Quốc, Ngài đến với tư cách là đại diện của Đức Giáo Hoàng hơn là đại diện chính thức của Tòa Thánh Vatican. Sự phân biệt này giúp ngài dễ dàng được các giới chức chính quyền Trung Quốc chấp nhận

Khi đến Trung Quốc, Ngài cũng cho nhân dân ở đây biết Ngài là người đồng hương ở làng Espellette với cha Armand David là nhà thám hiểm và là nhà thiên nhiên học tìm ra loài gấu Panda nổi tiếng thế giới.

Trong các chuyến viếng thăm Trung Quốc, Ngài cũng đã thi hành những sứ mạng tế nhị khi liên lạc với cả “hai Giáo Hội”. Một bên là Giáo Hội Quốc Doanh được nhà nước thừa nhận và bị kiểm soát. Bên kia là Giáo Hội Hầm Trú trung thành với Vatican nhưng bị nhà nước đàn áp, trù dập.