Phòng báo chí Tòa thánh đã đưa ra một tuyên bố vào ngày 30 tháng 10, phủ nhận rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đang tham gia vào các nỗ lực nhằm làm trung gian đàm phán với nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, hay còn gọi là Kim Chính Ân.

Các báo cáo về sự can thiệp của Đức Giáo Hoàng trong cuộc khủng hoảng giữa Hoa Kỳ và quốc gia cộng sản này đã nảy sinh sau khi Tòa Thánh thông báo về một hội nghị giải trừ quân bị sẽ được tổ chức tại Vatican vào tuần tới.

Thông cáo báo chí, trước hết, khẳng định rằng “Đức Thánh Cha đang làm việc với quyết tâm thúc đẩy các điều kiện cần thiết cho một thế giới không có vũ khí hạt nhân.”

Ông Greg Burke, giám đốc Phòng báo chí Tòa thánh viết:

“Đức Thánh Cha đang làm việc với quyết tâm thúc đẩy các điều kiện cần thiết cho một thế giới không có vũ khí hạt nhân như ngài đã nhắc lại hồi tháng 3 năm ngoái trong một thông điệp gửi đến một hội nghị Liên Hợp Quốc, được triệu tập cho mục đích này.

Do đó, một hội nghị quan trọng sẽ được Bộ Phục Vụ Phát Triển Nhân Bản Toàn Diện tổ chức vào tuần tới với chủ đề ‘Triển vọng cho một Thế giới không có vũ khí hạt nhân và cho sự phát triển toàn diện’ . Tuy nhiên, hoàn toàn không đúng khi nói đến vai trò hòa giải của Đức Thánh Cha.”