(Vatican News) Cha Bernd Hagenkord thuộc dòng Tên đã nói về quá trình của ĐGH Phanxicô, người Argentina, và nhờ dòng Tên đã giúp tạo nên nhân cách và triều đại của ngài.

Một biên tập viên kỳ cựu của tờ Tin Tức Vatican là cha Bernd Hagenkord đã nhìn ra cách ĐGH Phanxicô diễn tả vui đùa về chính ngài sau kết quả bầu cử là “ đến từ tận cùng của trái đất” làm cho chúng ta hiểu hơn nữa về quá trình của một tu sĩ dòng Tên người Argentina. Mặc dù ĐGH mới được bầu là Hồng Y Jorge Bergoglio, Tổng Giám Mục thành Buenos Aires, một đất nước khá xa Roma về mặt đia lý, nhưng cha Hagenkord nói rằng quá trình của ĐGH hình thành quan điểm của ngài về con người và về thế giới trên nhiều cấp độ khác nhau.

Thế giới theo quan điểm của ngài.

Cha Hagenkord nói rằng cách nhìn thế giới của ĐGH được hình thành tại nơi ngài trưởng thành. Cha mô tả vị Giáo Hoàng tương lai với tư cách là Tổng Giám Mục thành Buenos Aires đã chứng kiến “lần đầu tiên” là sự ảnh hưởng của một chế độ độc tài “tàn bạo” tại quê hương Agrentina của ngài, chứng kiến “ những “ bạo động” và cảnh “người dân bị khổ cực như thế nào.”

Ảnh hưởng dòng Tên.

Là người theo dòng Tên, cha Hagenkord nhìn thấy ĐGH Phanxicô chịu ảnh hưởng của Dòng Tên qua một số cách, trước hết bởi vì “ ngài nói trong 3 điểm”, cũng như “ trong cách ngài giảng dạy và nhìn vào Chúa Giê-su”

ĐGH không sợ hãi.

Khi được hỏi là theo quan niệm cá nhân, điều gì làm cho cha cảm động nhất về triều đại của ĐGH Phanxicô, cha Hagenkord nói rằng tính cách không sợ hãi của ĐGH là nổi bật nhất và cũng vì thế làm cho ngài “đến gần với Chúa Giê-su.”

ĐGH không hề sợ hãi, ngài không sợ… ngài tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm.

Đề cập đến uy tín của ĐGH Phanxicô, cha Hagenkord nhấn mạnh đến cách mà “ Đức Thánh Cha yêu thương mọi người và muốn gần cận với tất cả mọi người” và chính “món quà yêu thương ấy” đã nối kết ngài cũng như thông điệp của ngài đến với tất cả các nền văn hóa.

Giuse Thẩm Nguyễn