Ngày hành hương Thánh Mẫu Âu Châu Đức Mẹ Banneux lần IX. 13-05-2018

Rue de L´Esplanade 57, 4141 Banneux (Sprimont), Belgien

Khi hiện ra cùng cô bé Beco năm 1933 ở Banneux, Đức Mẹ Maria đã dẫn cô đến dòng suối nước và nói với cô: “ Con hãy nhúng tay vào dòng suối nước này dành cho mọi dân tộc!”.

Theo dấu chân cô bé Beco như lời Đức Mẹ đã nhắn nhủ, và tập tục lòng đạo đức xưa nay trong Giáo Hội, ngày Chúa Nhật 13.05.2018 chúng ta sẽ kéo về dòng suối nước thánh địa Banneux hành hương kính viếng Đức Mẹ Maria vào dịp tháng hoa kính Đức Mẹ.

Từ 09 năm nay các Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam ở ba nước Âu Châu: Bỉ, Đức và Hòalan, cùng tổ chức chung Ngày hành hương Thánh mẫu Âu Châu Đức Mẹ Banneux từ tháng Năm 2010.

Đây là một tập tục đạo đức thánh thiện tốt đẹp do ân đức của Thiên Chúa nhờ lời bầu cử của Đức Mẹ Banneux ban cho chúng ta, và cùng do lòng đạo đức nhiệt thành sốt sắng sống đức tin của mọi người đã đang kiến tạo nên tập tục thánh đức tốt lành này.

10.00 giờ đón tiếp gặp gỡ - Xưng tội.

10.50 giờ rước kiệu cung nghinh Đức Mẹ Banneux, và Xương thánh các Thánh Tử đạo Việt Nam.

12.30 giờ Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ ở nhà thờ lớn.

Dâng hoa kính Đức Mẹ.

14.00 – 15.30 giờ ăn trưa - Gặp gỡ nhau

15.30 giờ Chặng đàng Thánh gía

16.30 giờ Chầu Thánh Thể -

Tôn kính Xương các Thánh Tử đạo Việt Nam

Ngày hành hương kính viếng Đức Mẹ Banneux là ngày hội ngộ gặp gỡ bên dòng suối ban ơn tuôn chảy từ trái tim lòng Chúa thương xót cho mỗi người, gia đình, các Cộng đoàn Việt Nam, Giáo Hội hoàn vũ và cho Quê hương đất nước Giáo Hội Việt Nam .

Xin trân trọng kính mời mọi người nơi các Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam bên các quốc gia Âu Châu cùng trẩy về hành hương kính viếng Đức Mẹ Banneux lần IX. , ngày 13.05.2018, nhân kỷ niệm 85 năm Đức Mẹ hiện ra ở Banneux ( 1933- 2018), và kỷ niệm 30 năm phong 117 Thánh tử đạo Việt Nam (1988-2018), như chúng ta đã thực hành từ 09 năm qua.

Lm. Phanxico Nguyễn Xuyên, Cộng đoàn Công Giáo Brüxelles, Bỉ

Lm. Phaolô Phạm đình Hiện, Giáo Xứ Nữ vương các Thánh tử đạo Hòa Lan.

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long, Giáo đoàn Đức Mẹ Lavang Köln – Aachen, Đức.