Thủ tướng Ireland nói rằng các bác sĩ và y tá có thể từ chối nhưng những tổ chức được tài trợ công thì không được.

Thủ tướng của Ireland đã nói rằng các bệnh viện với truyền thống đạo đức Công Giáo sẽ phải thực hiện phá thai sau khi luật mới có hiệu lực.

Leo Varadkar đã nói với hạ viện rằng các bệnh viện tư nhân hay các nhân viên y tế có thể từ chối nhưng việc từ chối này không được phép đối với các bệnh viện công.

Hai trong những bệnh viện lớn nhất ở Dublin là của các nhà dòng. Nhóm Chăm Sóc Sức Khỏe Thánh Vicent, bao gồm cả Bệnh Viện Đại Học Thánh Vincent thuộc quyền sở hữu của Dòng Nữ Tử Bác Ái, trong khi Dòng Nữ Tu Thừa Sai Đức Mẹ làm chủ bệnh viện Mater.

Chính quyền đang dự thảo điều luật sẽ cho phép phá thai do yêu cầu đối với các thai kỳ tới 12 tuần và trong những trường hợp đặc biệt có thể lên tới 24 tuần.

Dự luật này là câu trả lời của Thủ tướng Varadkar cho câu hỏi được đặt ra bởi Mick Barry, một chính khách thuộc Đảng Xã Hội Đoàn Kết, than phiền rằng nước Ireland có “trường học điều khiển bởi nhà thờ, bệnh viện điều khiển bởi nhà thờ…nước Ireland đứng phía sau và chính quyền tụt về phía sau.”

Varadkar nói rằng “Sẽ không cho phép…các nhà thương công, cho dù chủ của nó là ai, được từ chối cung cấp những dịch phụ cần thiết này một khi việc phá thai được hợp pháp hóa ở trong nước qua việc thông qua dự luật này bởi cả hai viện quốc hội.

“Tôi rất vui mừng để bảo đảm điều đó.”

Ông nói thêm “Đạo luật này sẽ cho phép tư nhân từ chối dựa trên lương tâm hay niềm tin tôn giáo của họ nhưng không cho phép các cơ sở làm như vậy.

“Do đó, cũng giống như trường hợp hiện nay trong luật Bảo Vệ Sự Sống Trong Thai Kỳ năm 2013, các bệnh viện như là Holles Street là một bệnh có truyền thống đạo đức Công Giáo, bệnh viện Mater, bệnh viện Thánh Vincent và những bệnh viện khác sẽ bị đòi buộc và sẽ dự trù thực hiện bất cứ thủ tục nào mà nó hợp pháp trong nước và đó là mô hình cho chúng ta sẽ làm theo.”


Source: Catholic Herald Catholic hospitals in Ireland will be required to perform abortions, says Leo Varadkar