(EWTN News/CNA) Tổng Giám Mục Mark Coleridge của Brisbane, kêu gọi các thành viên của quốc hội hãy nhìn xa hơn “tư tưởng hư hỏng và ngôn từ xảo quyệt” đằng sau dự luật cho phép phá thai ở Queenland.

Trong phần bình luận tường trình bởi tờ báo của giáo phận, The Catholic Leader, ĐTGM Coleride nói rằng “Khi quý vị nói về phá thai, quý vị đang nói về hai cuộc sống, bà mẹ và đứa con, và cả hai cuộc sống đều quan trọng. Nói về các quyền của phụ nữ là điều quan trọng, nhưng còn những quyền của em bé chưa sinh ra, hay là các em không có tư cách là một con người thực sự?”

ĐTGM phản ứng lại một đề nghị ở Queenland để hợp pháp hóa việc phá thai theo yêu cầu lên tới thai kỳ 22 tuần, và việc phá thai có thể thực hiện ngay cả cho tới ngày sinh với sự cho phép của hai bác sĩ riêng biệt.

Luật cũng cấm những người phản đối tụ tập trong phạm vi 150 mét từ một cơ sở phá thai.

Các bác sĩ sẽ được phép từ chối thực hiện việc phá thai nếu họ cảm thấy không ổn về mặt đạo đức để làm thế, nhưng phải giới thiệu bệnh nhân cho bác sĩ khác.

Hiện nay, phá thai là bất hợp pháp ở Queenland trừ trường hợp bác sĩ tin rằng sức khỏe thể lý hay tinh thần của bà mẹ bị nguy hiểm nghiêm trọng.

Đề nghị hợp pháp hóa phá thai dự trù sẽ được đưa ra vào tháng này, dựa vào bản tường trình Tháng Sáu của Ủy Ban Cải Tổ Luật Pháp Queenland, đề nghị bỏ phần phá thai khỏi Luật Hình Sự.

Theo truyền thông địa phương, không rõ luật này có được ủng hộ đủ để thông qua tại quốc hội hay không.

Những người chống đối dự luật lý luận rằng trong khi đề nghi luật được trình bày như là một vấn đề sức khỏe, nhưng thực ra nó sẽ hợp thức hóa phá thai căn cứ vào những lý do như tài chánh, xã hội và thuyết ưu sinh.

Tổng Giám Mục Coleridge nói với tờ The Catholic Leader rằng “Theo như bản dự luật, việc phá thai sẽ được phép thực hiện cho tới ngay giờ sinh con nếu có hai bác sĩ cho rằng “trong mọi tình huống, sự phá thai cần phải thực hiện,”.

“Vì vậy đây không phải là vấn đề sức khỏa. Nó là một vấn đề đạo đức cần thiết liên quan đến lợi ích của xã hội nói chung bởi vì nó đụng chạm đến những vấn đề sự sống và cái chết.”

Ngài cảnh báo rằng nhiều bà mẹ chọn phá thai trong tuyệt vọng, tin rằng họ không còn cách nào khác nữa, bởi vì những người ủng hộ phá thai không giới thiệu cho họ những sự chọn lựa nào khác.

Đức Tổng Giám Mục nói rằng “Những thành viên quốc hộ ủng hộ phá thai nên cho biết tại sao họ lại có thể chấp thuận rằng ở Queenland này những em bé đã được tới 40 tuổi tuần thai vẫn có thể bị phá thai khi sức khỏe không là một yếu tố.”

.
Source: EWTN News Abortion bill a matter of life and death, Australian bishop says