Vào chiều thứ Bẩy ĐGH Phanxicô đã gặp tám nạn nhân bị lạm dụng tại Ái Nhĩ Lan trong chuyến viếng thăm của ngài đến quốc gia này cho Cuộc Gỡ Các Gia Đình Thế Giới.

Trong một công bố của văn phòng báo chí Tòa Thánh cho biết rằng ĐGH đã dành ra “một giờ rưỡi để gặp tám người Ái Nhĩ Lan, là những nạn nhân bị lạm dụng bởi các giáo sĩ, tu sĩ và chủ cơ sở tôn giáo.”

Bản công bố nói rằng “Những người hiện diện gồm có Bà Maria Collins, Cha Patrick McCafferty, P.P.; Cha. Joe McDonald; Ủy Viên Hội Đồng Damian O’Farrell, Pau Jude Redmond; Clodagh Malone; và Bernadette Fahy; Một nạn nhân còn sống của cha Tony Walsh, muốn được dấu tên.”

Chuyến đi của ĐGH đến Ái Nhĩ Lan để tham dự Cuộc Gỡ Các Gia Đình Thế Giới sau khi những tiết lộ về lạm dụng tình dục và việc bao che tại một số nước gồm Ái Nhĩ Lan, Úc, Chile và Hoa Kỳ.

Khi đến Ái Nhĩ Lan, ĐGH đã đề cập đến những khủng hoảng lạm dụng trong bài diễn văn đầu tiên với công chúng, lên án “sự sa ngã của nhiều người” trong Giáo Hội.

Ngài nói với nhà chức trách Ái Nhĩ Lan vào ngày 25 tháng Tám rằng “Với những người dễ bị tổn thương nhất, tôi không thể không thừa nhận sự bê bối nghiêm trọng đã gây ra tại Ái Nhĩ Lan cho những người trẻ bởi những thành viên của Giáo Hội chịu trách nhiệm bảo vệ và giáo dục họ.”

“Sự thất bại của các giáo sĩ có thẩm quyền, như các giám mục, các bậc bề trên nhà dòng, các linh mục và những người khác nữa, để giải quyết kịp thời những tội ác ngạo ngược này đã đương nhiên làm tăng sự giận dữ và mãi là một vế nhơ đau đớn và xấu hổ cho công đồng Công Giáo này và chính bản thân tôi xin chia sẻ tâm tình đó.”

ĐGH Phanxicô khẳng định một cam kết “để loại bỏ tai họa này trong Giáo hội bằng mọi giá - đạo đức và đau khổ.”

Tuần trước, ĐGH đã gởi một văn thư cho toàn thể dân Chúa, kêu gọi cầu nguyện và chay tịnh trong sự xám hối ăn năn vì những xấu xa của việc giáo sĩ lạm dụng tình dục và cho sự canh tân trong Giáo hội.

.
Source: EWTN News Pope Francis meets with abuse survivors in Ireland