LTS: Ngày 30/08/2018, tại Nhà thờ Chính toà Phát Diệm, Đức cha Giuse Nguyễn Năng đã phong chức Linh mục cho chín tân chức:

Giuse Trần Văn Đỉnh, Phaolô Trần Văn Đông, Giuse Nguyễn Anh Sơn, Phêrô Nguyễn Văn Thiện, Giuse Vũ Văn Thiện, Tôma Phạm Văn Triển, Giuse Nguyễn Văn Tuyên, giuse Hoàng Đình Từ và Gioan B. Lê Ngọc Vân

Nhân dịp này, chúng tôi xin chúc mừng các tân Linh mục bài thơ:


Người của Chúa – Tiên tri Cựu ước
Được xức dầu, ơn phước cao sâu.
Ngày nay Tân ước nhiệm mầu
Vẫn “Người của Chúa” dẫn đầu đoàn chiên.

Đời linh mục gắn liền hy lễ
Giữa cuộc đời trần thế đau thương
Ngài là trụ điểm tựa nương
Những ai đau khổ đoạn trường gian nan.
Ngài không hưởng vinh quang trần thế
Biến đời minh: hy tế tình yêu.
Những ai lầm lạc sớm chiều
Trao niềm hy vọng cao siêu Nước Trời.
Ngài chiếu sáng cuộc đời giới trẻ,
Làm muối thiêng mạnh mẽ ướp đời,
Hối nhân tìm lại Nước Trời,
Xức dầu an ủi diệu vời bệnh nhân.
Chúa Kitô hiện thân nhập thể
Qua bình sành đời thế các ngài.
Chứng nhân Lời Chúa mỗi ngày
Tin Mừng cất bước, đôi tay phúc lành.
Là đầy tớ trung thành tỉnh thức
Ngài gọi mời theo Đức Kitô.
Về đây, Chúa mãi mong chờ,
Về đây, Bí tích từng giờ thi ân !

Chúc cha mới Thánh Thần chan chứa
Hồn tông đồ cháy lửa yêu thương
Hiến thân trên mọi nẻo đường
Mãi là nhân chứng Tin Mừng muôn dân ./.


Lm Phêrô Hồng Phúc