Đức Thánh Cha và Thượng phụ Mar Gewargis lên án các cuộc bách hại Kitô hữu

Trong một cuộc họp đàm hôm thứ Sáu ngày 9/11 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô và Thương phụ Mar Gewargis III của Giáo hội Đông Đức Assyria đã ký một tuyên cáo chung kêu gọi chấm dứt các cuộc bách hại Kitô hữu ở Trung Đông.
Hai nhà lãnh đạo tôn giáo đã ký tuyên cáo này tại Vatican, sau một khoảng khắc cầu nguyện cho các Kitô hữu đã và đang bị bách hại tại Trung Đông.
Trong tuyên cáo chung, Đức Thánh Cha và Thượng Phụ khuyến khích cuộc đối thoại tôn giáo đang được diễn ra và kêu gọi chấm dứt bạo lực chống lại những Kitô hữu ở Trung Đông.
Các Ngài cho hay không thể tưởng tượng ra được một Trung Đông mà không có Kitô hữu: "Niềm tin này được thành lập không chỉ đơn giản trên các cơ sở tôn giáo, mà còn trên thực tế xã hội và văn hóa, kể từ khi các Kitô hữu, cùng với các tín đồ khác, đóng góp rất lớn làm thành một bản sắc cụ thể cho toàn khu vực: một nơi khoan dung, tôn trọng và chấp nhận lẫn nhau."
Hòa bình qua đối thoại
Các Kitô hữu gặp nhiều nguy hiểm khi di tản khỏi khu vực giao tranh. Các Ngài nhìn nhận “hòa bình phải được phục hồi qua những cảm thông đối thoại”. “Một thỏa thuận ngừng bắn được hình thành bởi những hàng rào thép gai hay những bức tường ngăn cách và bạo lực sẽ không đem lại một nền hòa bình thực sự, ngoại trừ qua những nỗ lực lắng nghe và đối thoại."
Đức Thánh Cha Phanxicô và Thương phụ Mar Gewargis III cũng kêu gọi Cộng đồng quốc tế giúp đề ra “một giải pháp chính trị công nhận quyền lợi và nghĩa vụ của tất cả các bên liên quan.”
Cuối cùng, hai nhà lãnh đạo khẳng định sự cần thiết phải có những cuộc đối thoại liên tôn "dựa trên một thái độ cởi mở trong chân lý và tình thương."
Các Ngài nói: “Đối thoại cũng là thuốc giải độc tốt nhất chống lại chủ nghĩa cực đoan, đó là mối đe dọa cho các tín đồ của mọi tôn giáo."