Giáo xứ Tân việt Gia đình Con Đức Mẹ mừng 60 năm thành lập.

“ Vô nhiễm nguyên tội là một đặc ân mà Thiên Chúa đã ban cho Mẹ. Thông qua Mẹ ,Thien Chúa muốn cho con người biết không có gì mà Thiên Chúa không làm được… Đó là lời nhắn nhủ của Cha phó Giuse Đỗ đức Hạnh khi Ngài chủ tế thánh lễ trọng thể kính Đức Maria Vô nhiễm bổn mạng, kỷ niệm 60 năm thành lập Gia đình Con Đức Mẹ giáo xứ Tân việt ,đồng tế với ngài là Cha Giuse Phạm hoàng Lương. Thánh lễ diễn ra lúc 17g30 thứ bảy 8/12/2018 tại giáo xứ tân việt hạt Tân sơn nhì.

Xem Hình

“ Vô nhiễm nguyên tội là một đặc ân mà Thiên Chúa đã ban cho Mẹ. Thông qua Mẹ ,Thien Chúa muốn cho con người biết không có gì mà Thiên Chúa không làm được… Đó là lời nhắn nhủ của Cha phó Giuse Đỗ đức Hạnh khi Ngài chủ tế thánh lễ trọng thể kính Đức Maria Vô nhiễm bổn mạng, kỷ niệm 60 năm thành lập Gia đình Con Đức Mẹ giáo xứ Tân việt ,đồng tế với ngài là Cha Giuse Phạm hoàng Lương. Thánh lễ diễn ra lúc 17g30 thứ bảy 8/12/2018 tại giáo xứ tân việt hạt Tân sơn nhì.
Lúc 17g cộng đoàn cùng với Gia đình Con Đức Mẹ tham dự cuộc cung nghinh tượng Đức Mẹ chung quanh nhà thờ cách sốt sáng.
Đầu lễ cha chủ tế nhắn nhủ : Cùng với toàn thể giáo hội hôm nay chúng ta họp nhau đây củ hành thánh lễ kính Đức Maria Vô Nhiệm nguyên tội bổn mạng, kỷ niệm 60 năm thành lập Gia đình Con Đức Mẹ giáo xứ Tân việt, chúng ta cùng tạ hân hoan chúc mừng.
Chia sẻ Tin Mừng cha chủ tế nói : Vô nhiễm Nguyên Tội là một đặc ân mà Thiên Chúa đã ban cho Mẹ. Thông qua Mẹ, Thiên Chúa muốn cho con người biết không có gì mà Thiên Chúa không làm được và Ngài luôn muốn cứu rỗi con Nguoi mang con người trở về trong ân nghĩa của Chúa. Hình ảnh của Đức Mẹ chính là gương mẫu cho chúng ta noi theo . Thánh lễ hôm nay cũng là kỷ niệm 60 năm thành lập Gia đình Con Đức Mẹ, một chặng đường hình thành và phát triển với biết bao khó khăn thử thách nhưng nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria thì Chúa là Đấng quan phòng đã đồng hành, nâng đỡ để Gia đình Con Đức Mẹ vượt qua những khó khăn.
Ngài diễn giải thêm : Bài Tin Mừng hôm nay kê gọi chúng ta hãy ăn năn sám hối để đón chờ Chúa đến . Mùa vọng mời gọi chúng ta theo lời Thánh Gioan Tiền hô nhắc nhở hãy dọn đường cho Chúa bằng việc sám hổi cụ thể đó là canh tân sửa đổi để dọn đường cho Chúa đến, hãy từ bỏ tội lỗi mà quay về nẻo chính đường ngay để nhận đươc ơn cứu độ mà Chúa đã dành sẵn cho chúng ta.
Sau bài giảng là nghi thức tuyên hứa gia nhập Gia đình Con Đức Mẹ của 10 anh và trao ủy nhiệm thư cho Tân ban chấp hành. Sau một thời gian tin hiểu và cầu nguyện hôm nay anh chị em đã chính thức trở thành các thành viên trong Gia đình Con Đức Mẹ giáo xứ tân việt.
Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện tín hữu và dâng của lễ.
Trước khi ban phép lành cuối lễ cha chủ tế gởi lời chúc mừng những ai nhận Đức Maria Vô Nhiễm làm bổn mạng và đặc biệt Gia đình Con Đức Mẹ nhân dịp mừng 60 năm thành lập.
Thánh lễ khép lại lúc 18g30 trong niềm vui chung của toàn thể giáo xứ đặc biệt là Gia đình Con Đức Mẹ.

Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển Gia đình Con Đức Mẹ giáo xứ Tân việt.
Năm 1958 đức sự chấp thuẩn của Cha Chánh xứ Đa minh Vũ đức Triêm . Hội Con Đức Mẹ được hình thành. Hội quy tụ những thiếu nữ Công Giáo tuổi từ 11 đến 17 . các em được huấn luyện trở thành những thiếu nữ nết na , đạo hạnh , lấy gương Đức Maria làm chuẩn mực, để sống trong sạch, khiêm nhường , bac ái và vâng lời. Ngoài việc được rèn luyện về tâm linh để tận hiến cho Mẹ, các em còn được học cắm hoa, học nhạc, học đàn để đảm trách việc phục vụ bàn thờ , phụ trách các lễ chiều thứ bảy ngoài ra còn nhận các công tác của giáo xứ giao.
Lúc khởi đầu , hội Con Đức Mẹ chia làm 2 nhóm để dễ sinh hoạt.
Sau năm 1975 cha Linh hương Đa minh Vũ đức Triêm đã sáp laị làm một và đổi thành Gia đình Con Đức Mẹ.
Năm 2007 Gia đình Con Đức Mẹ đã tuyển thêm thành viên nam nhằm theo su thế phát triển của Gia đình Con Đức Mẹ TP cũng như tạo nét mới làm tiền đề cho sự phát triển tương lai.
Vinh sơn Trần văn Đẩu

Lúc 17g cộng đoàn cùng với Gia đình Con Đức Mẹ tham dự cuộc cung nghinh tượng Đức Mẹ chung quanh nhà thờ cách sốt sáng.

Đầu lễ cha chủ tế nhắn nhủ : Cùng với toàn thể giáo hội hôm nay chúng ta họp nhau đây củ hành thánh lễ kính Đức Maria Vô Nhiệm nguyên tội bổn mạng, kỷ niệm 60 năm thành lập Gia đình Con Đức Mẹ giáo xứ Tân việt, chúng ta cùng tạ hân hoan chúc mừng.

Chia sẻ Tin Mừng cha chủ tế nói : Vô nhiễm Nguyên Tội là một đặc ân mà Thiên Chúa đã ban cho Mẹ. Thông qua Mẹ, Thiên Chúa muốn cho con người biết không có gì mà Thiên Chúa không làm được và Ngài luôn muốn cứu rỗi con Nguoi mang con người trở về trong ân nghĩa của Chúa. Hình ảnh của Đức Mẹ chính là gương mẫu cho chúng ta noi theo . Thánh lễ hôm nay cũng là kỷ niệm 60 năm thành lập Gia đình Con Đức Mẹ, một chặng đường hình thành và phát triển với biết bao khó khăn thử thách nhưng nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria thì Chúa là Đấng quan phòng đã đồng hành, nâng đỡ để Gia đình Con Đức Mẹ vượt qua những khó khăn.

Ngài diễn giải thêm : Bài Tin Mừng hôm nay kê gọi chúng ta hãy ăn năn sám hối để đón chờ Chúa đến . Mùa vọng mời gọi chúng ta theo lời Thánh Gioan Tiền hô nhắc nhở hãy dọn đường cho Chúa bằng việc sám hổi cụ thể đó là canh tân sửa đổi để dọn đường cho Chúa đến, hãy từ bỏ tội lỗi mà quay về nẻo chính đường ngay để nhận đươc ơn cứu độ mà Chúa đã dành sẵn cho chúng ta.

Sau bài giảng là nghi thức tuyên hứa gia nhập Gia đình Con Đức Mẹ của 10 anh và trao ủy nhiệm thư cho Tân ban chấp hành. Sau một thời gian tin hiểu và cầu nguyện hôm nay anh chị em đã chính thức trở thành các thành viên trong Gia đình Con Đức Mẹ giáo xứ tân việt.

Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện tín hữu và dâng của lễ.

Trước khi ban phép lành cuối lễ cha chủ tế gởi lời chúc mừng những ai nhận Đức Maria Vô Nhiễm làm bổn mạng và đặc biệt Gia đình Con Đức Mẹ nhân dịp mừng 60 năm thành lập.

Thánh lễ khép lại lúc 18g30 trong niềm vui chung của toàn thể giáo xứ đặc biệt là Gia đình Con Đức Mẹ.

Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển Gia đình Con Đức Mẹ giáo xứ Tân việt.

Năm 1958 đức sự chấp thuẩn của Cha Chánh xứ Đa minh Vũ đức Triêm . Hội Con Đức Mẹ được hình thành. Hội quy tụ những thiếu nữ Công Giáo tuổi từ 11 đến 17 . các em được huấn luyện trở thành những thiếu nữ nết na , đạo hạnh , lấy gương Đức Maria làm chuẩn mực, để sống trong sạch, khiêm nhường , bac ái và vâng lời. Ngoài việc được rèn luyện về tâm linh để tận hiến cho Mẹ, các em còn được học cắm hoa, học nhạc, học đàn để đảm trách việc phục vụ bàn thờ , phụ trách các lễ chiều thứ bảy ngoài ra còn nhận các công tác của giáo xứ giao.

Lúc khởi đầu , hội Con Đức Mẹ chia làm 2 nhóm để dễ sinh hoạt.

Sau năm 1975 cha Linh hương Đa minh Vũ đức Triêm đã sáp laị làm một và đổi thành Gia đình Con Đức Mẹ.

Năm 2007 Gia đình Con Đức Mẹ đã tuyển thêm thành viên nam nhằm theo su thế phát triển của Gia đình Con Đức Mẹ TP cũng như tạo nét mới làm tiền đề cho sự phát triển tương lai.

Vinh sơn Trần văn Đẩu