Chúa Nhật 9/12/2018. Tại Nhà thờ Thánh Monica vùng Footscray. Linh mục Phạm Văn Ái đã dâng lễ đồng tế tạ ơn hồng ân 25 năm linh mục và mừng sinh nhật cùng Cộng đoàn Giáo dân Việt Nam Giáo xứ Thánh Monica.

Hình Lê Hải

Thánh lễ do Linh mục Phạm Minh Ái chủ tế cùng với quý Cha Lê Văn Sơn, Chánh xứ Thánh Monica, Cha Vũ Chí Hỷ và cha Phạm Minh Ước đồng tế.

Cha Phạm Văn Ái kỷ niệm 25 năm hồng ân linh mục cùng với người anh là Cha Phạm Minh Ước cũng dâng lễ tạ ơn 28 năm linh mục trong dịp này.

Được biết Cha Phạm Minh Ước và Cha Phạm Văn Ái là hai anh em, cả hai cùng thuộc Dòng Tên, và đã phục vụ hầu hết các cộng đoàn tại Melbourne và các tiểu bang trong nước Úc qua các cuộc giảng thuyết trong các dịp lễ lớn. Xin chúc mừng hai cha trong dịp kỷ niệm trọng đại này.