Từ ngày 31 tháng 12, Bộ trưởng Bộ Truyền thông Tòa Thánh, Paolo Ruffini, đã bắt đầu một tiến trình hình thành một cấu trúc tổ chức mới cho Phòng Báo Chí Tòa Thánh.

Sau khi bổ nhiệm ông Alessandro Gisotti làm Giám đốc lâm thời Phòng Báo Chí Tòa Thánh, Bộ trưởng Bộ Truyền thông Tòa Thánh đã bổ nhiệm ông Romilda Ferrauto, người Pháp, vào chức vụ Cố vấn cao cấp cho Giám đốc. Romilda Ferrauto trước đây từng là giám đốc phân bộ tiếng Pháp của Đài phát thanh Vatican và là trợ lý cho Phòng Báo Chí Tòa Thánh trong 5 Thượng Hội Đồng Giám Mục vừa qua.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Truyền thông Tòa Thánh đã trao phó vai trò Trợ lý Giám đốc cho Sơ Bernadette M. Reis, FSP, người Mỹ, là một nhà báo của Vatican News và cố vấn cho Ủy ban Truyền thông của Liên Hiệp Các Bề Trên Tổng Quyền Quốc Tế (International Union Superiors General – viết tắt là UISG); và Raúl Cabrera Pérez, người Peru, là một nhà báo lâu năm của Đài phát thanh Vatican và là cộng tác viên của Ủy ban thông tin Thượng Hội Đồng Giám Mục về Thanh Niên.

Cuối cùng, vai trò quản lý văn phòng của Phòng Báo Chí Tòa Thánh đã được giao cho ông Thaddeus M. Jones, người Mỹ, là thành viên trong nhóm điều phối trong Cổng thông tin Vatican News và là cựu nhân viên của Hội đồng Giáo hoàng về Truyền thông Xã hội.


Source: Vatican News Holy See Press Office announces new organizational structure