Lúc10 giờ sáng Thứ Bảy Tuần Thánh, 20/4/19. Một ngày trời rất đẹp, trong xanh nên bầu trời có chiếc máy bay phun khói trắng hình Thánh giá = Tình yêu. Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm đã tổ chức Đàng Thánh Giá trọng thể ngoài trời thật sốt sắng, đi từ cộng đoàn quanh một vòng khu Debney Park rồi về lại trung tâm.

Xem hình

Sau các lời nguyện. Cha Quản nhiệm đã vác Thánh giá Chúa khởi hành cho cuộc thương khó Chúa qua 14 chặng đàng Thánh Giá. Tiếp theo là Ban mục vụ cộng đoàn rồi tới các hội đoàn, đoàn thể, các giáo khu đã tiếp theo các chặng đường còn lại, và kết thúc tại lễ đài trung tâm. Trước khi ra về, mọi người lại viếng mộ Chúa để kính viếng và hôn chân Chúa như một lời tạ ơn về cuộc thương khó mà Chúa đã chịu để cứu chuộc nhân loại.