Hôm Chúa Nhật 12 tháng 5 năm 2019, Chúa Nhật thứ Tư Mùa Phục sinh và cũng là Ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 56, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự thánh lễ tại Đền Thờ Thánh Phêrô để truyền chức linh mục cho 19 phó tế. Trong số 19 tiến chức có 1 vị thuộc Đại chủng viện giáo phận Rôma, 8 tiến chức thuộc Con đường Tân Dự Tòng, 8 tiến chức thuộc huynh đoàn linh mục “Nam tử Thánh Giá”, và hai tiến chức từ các học viện khác ở Rôma.

Đức Hồng Y Angelo De Donatis, Giám quản Giáo phận Rôma; Đức Hồng Y Abril y Castell Santos, nguyên Giám quản Đền Thờ Đức Bà Cả, các Giám Mục Phụ Tá Rôma; Bề trên các chủng viện và khoảng 150 linh mục Rôma đã đồng tế với Đức Thánh Cha.

Bài giảng của Đức Thánh Cha về cơ bản, là bài giảng trong Nghi thức Truyền chức linh mục. Tuy nhiên, ngài đã thêm vào một số điều cần cân nhắc.

Đức Thánh Cha nói:


Anh chị em thân mến,

Những người con trai đây của chúng ta đã được gọi đến với chức linh mục. Thật là tốt khi chúng ta suy ngẫm cẩn thận về chức vụ mà họ sẽ được nâng lên trong Giáo hội. Như anh em biết, Chúa Giêsu là Thượng Tế duy nhất của Tân Ước nhưng, trong Ngài, tất cả Dân thánh của Thiên Chúa tạo thành một dân tộc tư tế. Tuy nhiên, trong số tất cả các môn đệ của Ngài, Chúa Giêsu muốn chọn một số người đặc biệt, để nhân danh Ngài, họ thi hành công khai trong Giáo hội chức vụ linh mục hầu mang lại ơn ích cho tất cả mọi người. Như thế, họ tiếp tục sứ mạng của Chúa như Thầy dậy, tư tế và mục tử. Như đã được Chúa Cha sai đi vì sứ vụ này, Chúa Giêsu cũng sai đi trong trần gian, trước tiên là các Tông đồ và sau đó là các Giám mục và những người kế tục các vị ấy, và cuối cùng là các linh mục như các cộng sự viên của các Giám Mục, hợp nhất với các Giám Mục trong chức tư tế, được mời gọi để phục vụ dân Chúa.

Sau nhiều năm suy tư - suy tư của chính họ, của các Bề trên, của những người đồng hành cùng họ trên hành trình này, họ được ra mắt hôm nay để tôi trao cho họ chức Linh mục. Thật vậy, họ sẽ được đồng hình dạng với Chúa Kitô, vị Thượng tế đời đời, nghĩa là họ sẽ được thánh hiến như những linh mục đích thực của Tân Ước, và với danh nghĩa ấy, họ được liên kết trong chức linh mục với Giám Mục của họ, họ sẽ là những người rao giảng Tin Mừng, những mục tử của dân Chúa, và sẽ chủ sự các buổi phụng tự, nhất là cử hành hy tế của Chúa, là bí tích Thánh Thể.

Các anh em và các con, những người sắp được nâng lên hàng linh mục, thân mến. Hãy nhớ rằng khi thi hành sứ vụ giảng dạy Đạo Lý Thánh, các con sẽ tham gia vào sứ mạng của Chúa Kitô, là Thầy Duy Nhất. Đây không phải là một hiệp hội văn hóa; cũng không phải là một nghiệp đoàn. Các con sẽ là những tham dự viên trong sứ vụ của Chúa Kitô. Hãy phân phát cho mọi người Lời Chúa mà chính các con đã vui mừng lãnh nhận. Và để đạt được mục tiêu này, các con hãy siêng năng đọc và suy gẫm Lời Chúa để tin những điều các con đã đọc, dạy những điều các con đã học trong đức tin, và sống những điều các con rao giảng. Đừng bao giờ soạn một bài giảng, mà không cầu nguyện thật nhiều, với Kinh Thánh trên tay. Xin đừng quên điều ấy.

Cầu xin cho đạo lý của các con trở thành lương thực cho dân Chúa; khi nó đi thẳng vào tâm hồn và được nảy sinh từ lời cầu nguyện, nó sẽ sinh nhiều hoa trái. Cầu xin cho niềm vui và sự nâng đỡ của các tín hữu trở thành hương thơm cuộc sống của các con như những con người cầu nguyện, hy sinh, vì với Lời Chúa và gương sáng, các con xây dựng nhà Chúa là Giáo Hội. Như thế, các con tiếp tục công trình thánh hóa của Chúa Kitô. Nhờ sứ vụ của các con, hy tế thiêng liêng của các tín hữu được trở nên hoàn hảo, vì nó được hiệp nhất với hy tế của Chúa Kitô, mà qua tay các con nhân danh toàn thể Giáo Hội, được dâng hiến một cách không đổ máu trên bàn thờ trong khi cử hành các Mầu Nhiệm Thánh. Hãy chú tâm trong việc cử hành Bí tích Thánh Thể. Và do đó, nhận rõ những gì các con làm. Hãy bắt chước những gì các con cử hành vì khi tham gia vào mầu nhiệm cái Chết và Phục sinh của Chúa, các con mang cái chết của Chúa Kitô trong các thành viên của mình và bước đi với Ngài trong sự sống mới. Chúa muốn chúng ta trao đi cách nhưng không. Chính Ngài đã từng nói với chúng ta: “Hãy cho đi nhưng không những gì anh em đã nhận được một cách nhưng không.” Việc cử hành Thánh Thể là đỉnh cao sự nhưng không của Chúa. Xin vui lòng, đừng xói mòn nó với những lợi ích hẹp hòi.

Với bí tích rửa tội, các con đưa thêm các tín hữu mới vào cộng đoàn dân Chúa. Với bí tích hòa giải các con tha thứ tội lỗi nhân danh Chúa Kitô và Giáo Hội. Và ở đây, tôi xin anh em đừng mệt mỏi thương xót. Hãy thương xót như Chúa Cha, như Chúa Giêsu đã thương xót chúng ta, tất cả chúng ta. Với dầu thánh, các con xoa dịu các bệnh nhân. Hãy dành thời gian đến thăm người đau yếu và bệnh tật. Khi cử hành các nghi thức thánh và dâng lên kinh nguyện chúc tụng và khẩn cầu trong những giờ khác nhau trong ngày, các con trở thành tiếng nói của dân Chúa và của toàn thể nhân loại.

Hãy ý thức mình được chọn giữa loài người và được thiết lập để mưu ích cho họ, để họ gắn bó với những sự thuộc về Thiên Chúa. Các con hãy thi hành hoạt động tư tế của Chúa Kitô trong hân hoan và với lòng bác ái chân thành, với ý nguyện duy nhất là làm vui lòng Chúa chứ không phải là làm hài lòng chính mình. Niềm vui linh mục chỉ có thể được tìm thấy bằng cách này, đó là tìm cách làm vui lòng Chúa, Đấng đã chọn chúng ta. Sau cùng, khi tham gia vào sứ mạng của Chúa Kitô, Đấng là Đầu và là Mục Tử, trong niềm hiệp thông con thảo với Giám Mục của các con, các con hãy dấn thân hiệp nhất các tín hữu trong một gia đình duy nhất. Đây là sự gần gũi thích hợp của linh mục: gần gũi với Chúa trong lời cầu nguyện; gần với Giám Mục là người Cha của anh em, gần linh mục đoàn, gần các linh mục khác, như anh em, đừng nói xấu lẫn nhau, và gần gũi với dân Thiên Chúa. Hãy luôn nhìn lên tấm gương của Vị Mục Tử Nhân Lành, Đấng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ; để tìm kiếm và cứu vớt những gì đã bị hư mất.


Source:Libreria Editrice Vaticana