Nhắc lại sự tôn trọng đối với hệ thống tư pháp Úc, như tuyên bố vào ngày 26 tháng 2 dịp bản án sơ thẩm được tuyên bố, Tòa Thánh thừa nhận quyết định từ chối kháng cáo của Đức Hồng Y Pell.

Trong khi chờ đợi để tìm hiểu về những phát triển hơn nữa của thủ tục tư pháp, ông nhớ lại rằng Đức Hồng Y luôn khẳng định lại sự vô tội của mình và quyền kháng cáo lên Tòa án Tối cao.

Nhân dịp này, cùng với Giáo hội tại Úc, Tòa Thánh xác nhận sự gần gũi với các nạn nhân bị lạm dụng tình dục và cam kết theo đuổi, thông qua các cơ quan giáo hội có thẩm quyền, để truy tố các thành viên hàng giáo sĩ chịu trách nhiệm về hành vi lạm dụng.

Nguồn: Vatican News