Chúc mừng Cha Nghị anh em
Kênh VietCatholic đã đem vui mừng
Cháu con Tử đạo Cha ông
Việt nam con Mẹ nữ vương quê nhà

Đứng thứ 13 vang danh thế giới
Tin tức cập nhật đến cho mọi người
Hàng ngày lãnh nhận tin vui
Từ nguồn Giáo hội đến nuôi tinh thần.

Mọi người con Chúa hân hoan
Đón nhận lời Chúa trao ban vào người
Giúp cho cuộc sống trên đời
Đồng hành có Chúa quê trời dắt đi .

LM Lê Quang Trình từ Portland.