25. Nhẫn nại là một đức tính có thể làm cho chúng ta nên hoàn mỹ.

(Thánh Francis de Sales)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


---------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info