Nói đến sống Mùa Chay là nói đến ăn chay – cầu nguyện – và làm phúc. Thứ Tư Lễ Tro, bồn đạo toàn xứ đã ăn chay và cũng sẵn lòng giành phần ăn ấy để làm phúc, đang chuẩn bị xây sửa nhà cho 1 người. Nay Tuần thứ III kết thúc giai đoạn I của Mùa Chay, cả giáo xứ bước vào tuần tĩnh tâm, gia tăng cầu nguyện, nghe giảng, chầu Thánh Thể, tham dự Thánh lễ, nhất là lãnh nhận phép giải tội, dưới sự hướng dẫn của Cha An-tôn Hoàng Minh Thông, Cha Giuse Vũ Đức Phán, Cha Giuse Vương và thầy phó tế thuộc Dòng MF.

Xem Hình

Đúng 7 giờ 30 thứ Hai ngày 16 tháng 3, Thánh lễ khai mạc cầu xin ơn Chúa Thánh Thần trợ giúp dẫn đưa mọi người vào tuần tĩnh tâm diễn ra tại nhà thờ Đông Mỹ.

Thứ Tư 1 cha và 1 thầy Phó tế di chuyển về họ Hà Đoạn dâng lễ kính trọng thể Thánh Giuse cho hội Giuse Hà Đoạn, 2 cha về họ nhà xứ Tụy Hiền, mỗi nơi các cha đều dâng lễ, giảng tĩnh tâm, giúp cầu nguyện trước Thánh Thể ban Bí tích giải tội cho bổn đạo.

Thứ Năm ngày lễ quan thày Giáo xứ, các cha cùng với cộng đoàn các họ qui tụ về nhà thờ xứ để cùng nhau cung nghinh tượng Thánh Giuse và mừng lễ sốt sáng.

Thứ Sáu 2 cha di chuyển về Vạn Thắng và ở đây 2 ngày, ban Bí tích giải tội, cử hành lễ Thánh Giuse quan thày hội Giuse, giảng tĩnh tâm, giúp họ cầu nguyện, đi thăm một số người nghỉ lễ, nghỉ đi nhà thờ và đương nhiên giúp họ hòa giải với Chúa tại nhà.

Thánh lễ bế mạc vào sáng Chúa Nhật Mừng Vui ngày 22/3. Cả giáo xứ đã có một tuần tĩnh tâm thật sốt sáng, ngày 2 lễ, nghe giảng, chầu Thánh Thể, lãnh nhận bí tích giải tội.

Tạ ơn Chúa, cám ơn quí cha, quí thầy phó tế đã quảng đại giúp chúng con, với những bài giảng đầy ý nghĩa giúp chúng con sống Mùa Chay Thánh cho nên và làm chứng cho Chúa Kitô tử nạn và Phục sinh ngay trong môi trường chúng con sống. Xin Chúa chúc lành và ban ơn nâng đỡ quí cha cùng quí thầy.

Gx. Tụy Hiền