‘‘Cuộc đấu tranh làm sáng tỏ công lý của ĐHY George Pell đã kết thúc vào sáng thứ ba Tuần Thánh. Toàn thể các vị Thẩm phán Tối cao Pháp viện Úc đã đồng thanh quyết định huỷ bỏ phán quyết của Tòa Thượng thẩm Victoria kết án ĐHY Pell; nhận định rằng các bằng cớ đưa ra không thể kết tội theo các quy định của luật pháp.’’ Trên đây là phần mở đầu bản tin của Thông tấn xã Tòa thánh, do nữ tu Bernadette Mary Reis dòng Thánh Phaolô biên soạn, và được công bố sáng nay.

Từ nhiều tháng nay, VietCatholic đã phản ảnh trung thực ý kiến của cộng đồng tín hữu người Việt tại Úc trước bản án bất công, chịu áp lực của một khuynh hướng chống lại giáo lý căn bản của Giáo hội. ĐHY Pell đứng mũi chịu sào, vì ngài là thành viên Hội đồng Hồng Y Tư vấn.

Các vị thẩm phán của Tối cao Pháp viện Úc đã nhận định rằng ‘‘căn cứ vào các lý do được đưa ra, không thể xảy ra hành vi phạm pháp được’’ (s’il restait une possibilité raisonnable que l’infraction n’ait pas eu lieu). Tối cao Pháp viên đã ra lệnh trả tự do ngay cho ĐHY Pell.

Trong một tuyên bố sau đó, ĐHY Pell nói rằng bản án bất công nay đã được hủy bỏ. Sự thật vốn là nền tảng của công lý, và công lý có nghĩa là sự thật được sáng tỏ cho tất cả mọi người.

Trong một thông cáo, Đức TGM Mark Coleridge, chủ tịch Hội đồng Giám mục Úc đã cho rằng phán quyết của Tốc cao Pháp viện được công luận đón nhận một cách thuận lợi. Hội thánh luôn bênh vực sự an toàn của thiếu nhi.’’

Xét về kỹ thuật pháp lý, tòa thượng thẩm xét xử theo nguyên tắc hội thẩm, gồm các vị bồi thẩm (assesseurs), chịu ảnh hưởng của công luận. Ngược lại, các vị thẩm phán tối cao pháp viện gồm vị chánh thẩm và các hội thẩm (conseillers) nhằm xem xét bản án của toà thượng thẩm có tuân thủ các nguyên tắc của luật pháp hay không. Trong trường hợp Đức ĐHY Pell, quyết định hủy bỏ có nghĩa là phán quyết của tòa thượng thẩm Victoria đã vi phạm nguyên tắc pháp luật.

Phán quyết của Tối cáo Pháp viện Úc được đưa ra trong bối cảnh Tuần thánh, phán quyết của tổng trấn Philatô chỉ căn cứ vào đám đông tụ họp mà không lưu ý đến chân lý. Phán quyết của Tối cao Pháp viện Úc là một thất bại của một phần công luận muốn chống lại chân lý bất di bất dịch của Thiên Chúa giáo, thông qua việc cáo gian, ngụy tạo.

Lê Đình Thông