Mặc dù thời tiết không được thuận lợi, trời có mưa và lạnh, và còn bị hạn chế bời dịch Covid, với những giới hạn an toàn cho cộng đồng. Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót (LCTX) thường niên của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Melbournne, do Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm tổ chức với sự hổ trợ của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Melbourne đã được tổ chức trong niềm hân hoan chờ đón của mọi người sau một năm bị dịch Covid gây gián đoạn.
Cha Phạm Văn Ái SJ giảng thuyết trong ngày 2.


Xem hình ảnh ngày Thứ Nhất

Xem hình ảnh ngày Thứ Hai

Buổi lễ khai mạc đã được tổ chức mở đầu cho Tam Nhật Thánh LCTX vào lúc 2 giờ 50 chiều Thứ Sáu Ngày 9/4/2021 với các đề tài về: Gia đình đến với LCTX. Trong đề tài này và trong hơn 4 giờ, Cộng đồng dân Chúa đã kín múc được nhiều ân sủng của LCTX, qua các bài giảng của quý cha Duy Dòng Đa Minh, Bernado Nguyễn Văn Toàn và Cha Anthony Nguyễn Hữu Quảng.

Sang ngày thứ 2 của đại lễ, trước giờ dành cho giới trẻ, cộng đồng lại được đón nhận những lời giảng thuyết của Cha Phạm Văn Ái SJ với đề tài nói về LCTX rất hấp dẫn mọi người, nói về Các Thánh Tông Đồ, với sự vấp phạm của các Ngài và sự xót thương của Thiên Chúa đã giúp các Ngài vững tin vào Thiên Chúa để rồi Chúa sai các Ngài đi loan báo tin mừng…