6. Ma quỷ cám dỗ con người phạm tội giống nhau, nếu con người tận lực từ chối đến cùng, thì Thiên Chúa sẽ thưởng cho họ đức hạnh tương phản với tội ấy.

(Thánh Bonaventura)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info