Tiếng Gọi Sài Gòn

“Sài Gòn đẹp quá Sài Gòn ơi”
Đã khắc tim tôi dọc cuộc đời
Hôm nay bỗng chốc nên giá lạnh
“Sài Gòn thương quá Sài Gòn ơi”!(1)

Covid - nguyên nhân, kẻ nhúng chàm
Vòng quanh thế giới, dọc Việt Nam.
Gieo rắc cách ly, gieo dịch bệnh,
Thành phố “đóng băng” cả việc làm!

Còn nhớ hôm qua người Sài Gòn
Từ tâm, quảng đại, tấm lòng son,
Giúp đi khắp nước, đâu hoạn nạn.
Giờ cách ly rồi, cảnh héo hon!

Cửa sổ mở ra đón khí trời,
Giờ là đón nhận thực phẩm tươi.
“Chỉ nên mắc nợ tình tương ái” (2)
Sài Gòn tiếng gọi hỡi ai ơi!

Sài Gòn vẫn đẹp Sài Gòn ơi,
Trục lộ giao thông dẫu vắng người.
Nhưng đang tắc nghẽn trong cổ họng,
Cả nước hướng về, lệ đầy vơi !

Bão dịch như đang đến độ đầy,
“Sài Gòn đẹp quá” vẫn là đây.
Đẹp trong tình Chúa - lòng tín thác
Trong mắt bạn bè khắp năm Châu.

Xin Lòng Thương Xót chứa chan
Thương toàn thế giới - Việt Nam - Sài Gòn!

Lm. Phêrô Hồng Phúc

(1) Chủ đề thư kêu gọi ngày 09/07/2021
của Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh

(2) Rm 13,8