Chúng ta đã chứng kiến sự phá hủy về hôn nhân một cách có tổ chức

ĐTGM Garcia-Gasco
Valencia, 2005 (CNA) - Trong lá thư hằng tuần gởi cho các tín hữu, Đức Tổng Giám Mục Agustin Garcia-Gasco của Tổng Giáo Phận Valencia thuộc Tây Ban Nha đã công khai chỉ trích "sự phá hủy về hôn nhân một cách có tổ chức lợi dụng những sơ hở của các luật lệ để cải cách Dân Pháp," và Ngài cảnh cáo rằng "Nhà nước không có quyền hành gì cả để phá hủy về luật lệ của hôn nhân."

Liên quan đến việc luật pháp cho phép hôn nhân đồng tính và tự do ly dị, Đức Tổng Giám Mục gọi hành động đó là "một sự hung bạo, tàn ác," và cảnh cáo rằng: "thời gian sẽ phải trả lẽ cho quyết định thiếu suy nghĩ và bất công này."

Trong lá thư của Ngài, Đức Tổng Giám Mục nhắc lại hôn nhân "chính là mối quan hệ giữa người nam và người nữ, được xã hội công nhận, và để duy trì sự sống của nhân loại. Nếu tất cả sự hợp nhất nào cũng được coi là hôn nhân, thì hôn nhân hóa ra sẽ chẳng là gì cả. Việc thay đổi cấu trúc của hôn nhân và đồng thời tạo cơ hội về một mối quan hệ lạ kỳ, trái ngược, thì đó chính là cách để phá hũy nền tảng của hôn nhân."

Đức Tổng Giám Mục cũng còn tố cáo việc đề ra "những hạn chế về sự tự do, để làm thỏa mãn một số nhóm nào đó, từ đó dẫn đến việc cấm đề cập đến hôn nhân như là một sự liên kết giữa người nam và người nữ để mô tả về bất cứ ai là đồng tính luyến ái."