Đức Hồng Y Martino bày tỏ sự tiếc nuối về việc cho phép hôn nhân đồng tính tại Tây Ban Nha

Bộ Trưởng Calderoli
Rome (CNA) - Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Công Lý và Hòa Bình, Đức Hồng Y Renato Martino, đã bày tỏ sự tiếc nuối của Ngài về việc chính phủ Tây Ban Nha coi thường ý muốn của dân chúng, để đồng thuận xem việc hiệp kết đồng tình luyến ái như là hôn nhân.

Trong phần báo cáo trình bày về tự gio tôn giáo trên thế giới, Đức Hồng Y nói: "Đây đúng là một sự loạn trí (aberration) về các nguyên tắc của tự nhiên. Quyết định này không phản ánh đúng với nguyện vọng thực sự của mọi người dân Tây Ban Nha."

Đức Hồng Y Martino tái khẳng định sự ủng hộ của Tòa Thánh trong mọi nổ lực của Giáo Hội tại Tây Ban Nha trong việc bảo vệ hôn nhân và gia đình.

Tại Ý Đại Lợi, Bộ Trưởng Về Cải Cách của Ý là Ông Roberto Calderoli cũng đã phản ứng với nguồn tin trên. Ông nói: "Thiên Chúa lòng lành đã tạo dựng ra người nam và người nữ, và với hành động đó, Ngài đã đặt gia đình là trọng tâm của việc tạo dựng. Những gì đã xảy ra tại đất nước Tây Ban Nha chính là một hành động tối cùng phản nghịch lại Thiên Chúa và tự nhiên."