Ngoại trừ một bất ngờ lớn vào giờ chót, Đức Tổng Giám Mục Georg Gänswein sẽ được bổ nhiệm làm sứ thần tại Costa Rica trong những tuần tới.

Costa Rica được xem trong môi trường ngoại giao như một 'Tòa sứ thần nghỉ ngơi', vì quốc gia Trung Mỹ này xem Giáo Hội Công Giáo là tôn giáo chính thức của đất nước, theo điều 75 của Hiến pháp. Sứ thần Tòa Thánh hiện nay là Đức Tổng Giám Mục Bruno Musaro, người sắp bước sang tuổi 75 và đã xin nghỉ hưu.

Giáo hội Costa Rica có mối liên hệ chặt chẽ với Tây Ban Nha, kể từ khi giáo phận đầu tiên được thành lập, cùng với giáo phận Nicaragua, vào năm 1531.

Đức Tổng Giám Mục Gänswein, trong khi chờ đợi việc bổ nhiệm chính thức, đã rời tu viện Mẹ Giáo Hội, nơi ngài sống với Đức Giáo Hoàng danh dự, đến một căn hộ rộng 300 mét vuông rất gần Casa Santa Marta. Hiện tại, như chính ngài kể lại vào Chúa Nhật tuần này, ngài đang hoàn tất việc quản lý ‘cơ nghiệp thừa kế’ của Đức Giáo Hoàng danh dự.
Source:religiondigital.org