Thánh Lễ Truyền Dầu Tại Giáo Phận Đà Nẵng – Năm 2023

Lúc 5g30 sáng Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 6. 4. 2023, tại tiền đường nhà thờ Chính Tòa Giáo phận Đà Nẵng, Đức Giám Mục Giáo phận đã chủ sự Thánh Lễ Truyền Dầu, khai mạc Tam Nhật Thánh.

Thánh lễ hôm nay, là dịp tất cả thành phần dân Chúa trong Giáo phận, qui tụ hiệp thông, hiệp nhất với các Linh mục và Đức Giám Mục của mình.

Xem Hình

Trong bài giảng, Đức Giám Mục nhấn mạnh đến “Củng cố sự hiệp thông ” trong Cộng đoàn dân Chúa. Đối với các Linh mục, Đức Cha đã trích dẫn Huấn từ của Đức Thánh Cha Phanxicô với các Linh mục: 1. Gần gũi với Chúa: qua đời sống Thiêng liêng bằng việc cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa, cử hành Bí tích Thánh Thể, Phó thác đời sống cho Đức Mẹ, đồng hành hướng dẫn trao ban Bí tích Hòa Giải; 2. Gần gũi với Giám mục: qua việc thực hiện lời hứa vâng phục khi nhận tác vụ Linh mục, và cầu nguyện cho Đức Giám Mục, bày tỏ ý kiến với sự tự do và tôn trọng Giám mục của mình; 3. Gần gũi với các Linh mục: Tình huynh đệ không bị áp đặt từ bên ngoài, tình huynh đệ là chọn lựa có cân nhắc và theo đuổi sự Thánh thiệng. Yêu thương huynh đệ không tìm kiếm tư lợi, không giận dữ, không oán giận; 4. Gần gũi với dân Chúa: gần gũi cuộc sống với mọi người và khám phá niềm vui lớn hơn, là Truyền Giáo. dân Chúa hy vọng tìm thấy nơi các mục tử phong cách Chúa Giê-su, chứ không phải công chức, Giáo sỹ hay chuyên gia của sự Thánh thiêng, Mà là những mục tử đầy lòng trắc ẩn, can đảm đến với người cần sự giúp đỡ.

Sau Bài giảng, Đức Giám Mục đã làm phép Dầu Bệnh Nhân, Dầu Dự Tòng và Thánh hiến Dầu Thánh, còn gọi là Dầu Chrisma. Các Dầu dùng để cử hành các Bí tích và phụ Bí tích.

Dầu Thánh được dùng trong ba Bí tích có ghi ấn tín: Được xức cho các tân tòng trong Bí tích Khai tâm Ki-tô Giáo, cho các Kitô hữu trong Bí tích Thêm Sức, cho các Linh mục và một cách sung mãn cho các Giám mục trong Bí tích Truyền Chức. Dầu này còn được dùng để xức khi cung hiến bàn thờ và nhà thờ.

Dầu Dự Tòng được xức cho các dự tòng trước khi nhận các Bí tích khai tâm Ki-tô Giáo, để qua việc xức dầu này, Hội Thánh xin Chúa ban sức mạnh cho các dự tòng biết chống lại tội lỗi và sự ác để chuẩn bị gia nhập trọn vẹn vào Hội Thánh Chúa.

Dầu Bệnh nhân dùng để xức cho những người yếu liệt, xin ơn thánh và sức mạnh, viếng thăm và làm cho các bệnh nhân được vững mạnh trong Đức tin và niềm hy vọng, giải thoát và làm thuyên giảm những đau đớn.

Thánh lễ này còn là dịp tưởng niệm Chúa Ki-tô thiết lập Chức Linh mục. Ban cho các Ngài quyền nhân danh Chúa Ki-tô để làm những việc, đúng ra chính Thiên Chúa có thể làm như: Tái diễn hy lễ tế Chúa Ki-tô trên Thánh Giá, tha tội cho mỗi người. Vị Giám mục và Linh mục đều được chia sẻ Chức Linh mục duy nhất của Chúa Ki-tô.

Các Linh mục được kêu mời về đồng tế với Giám mục của mình để tỏ tình hiệp thông, hiệp nhất giữa Giám mục và Linh mục và giữa các Linh mục với nhau. Các Linh mục đã lặp lại lời hứa khi các Ngài nhận tác vụ linh mục: gắn bó với Chúa Ki-tô, trở nên người quản gia trung thành khi thi hành chức vụ, nhiệt thành và vô vị lợi…. để nhắc nhở các Linh mục luôn ý thức về những bổn phận phải thi hành trong cuộc sống và trong công tác mục vụ. trong khi cố gắng từ bỏ chính mình để gắn bó với Chúa Ki-tô, nổ lực nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô mỗi ngày tốt hơn. Nhờ đó mang lại nhiều lợi ích hơn cho các Linh hồn.

Đức Cha mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các linh mục và chính Đức Giám Mục, để các ngài nhiệt tâm chu toàn sứ mạng được giao phó và thực sự trở nên hình ảnh Chúa Ki-tô sống động, là mục tử như lòng Chúa mong ước. Đồng thời mỗi tín hữu cùng cộng tác với các Linh mục, thưc thi những việc mỗi người có thể làm, nhờ Chức Linh mục cộng đồng mà mỗi Tín hữu nhận lãnh khi chịu Bí tích Rửa tội.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha Phao-lô Phạm Thanh Thảo- Chánh văn phòng Tòa giám mục, đã công bố quyết định của Đức Giám Mục, trao Thừa tác vụ Ngoại thường, trao Mình Thánh Chúa cho 377 ứng viên là Giáo dân và tu sĩ. Các Ứng viên đã được Đức Giám Mục thẩm vấn và trả lời công khai trước Cộng đoàn về: Tinh thần xây dựng và phục vụ Hội Thánh; Sống tha thiết với Bánh Trường Sinh và biến đổi đời mình theo khuôn mẫu hy tế của Chúa Ki-tô; Hứa hết sức cẩn thận và tôn kính khi trông coi và trao Mình Thánh Chúa.

Sau khi thẩm vấn, Đức Giám Mục đã cầu nguyện xin Thiên Chúa là Cha toàn năng, là nguồn mạch mọi Ơn Thánh và phúc lành, đoái thương ban cho các Ứng viên Thừa tác vụ Ngoại thường, trong khi thi hành nhiệm vụ trao ban Mình Thánh Chúa cho Giáo dân, thì Họ cũng được vững mạnh nhờ Bí tích này, và đáng tham dự vào Bàn Tiệc Nước Chúa.

Trong số 377 Thừa tác vụ Ngoại Thường có: 150 nữ tu, 3 nam Tu sỹ, 223 Giáo dân nam, 1 Giáo dân nữ của 54 Giáo xứ, Giáo họ Biệt lập và 7 cộng đoàn Dòng tu.

Tôma Trương Văn Ân