Giáo xứ Vĩnh Hòa: Thánh lễ Tiệc Ly 2023

“Anh chị em và các con thiếu nhi hãy khát khao đi tìm gặp Chúa qua các Thánh lễ, và siêng năng lãnh nhận Bí tích Thánh Thể mỗi ngày”.

Linh mục (Lm) Phaolô Vũ Đỗ Anh Khoa, Chưởng Ấn Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn đã nhắn nhủ như thế - khi ngài chủ sự dâng Thánh lễ Tiệc Ly, diễn ra lúc 18g thứ Năm ngày 6-4-2023, tại Nhà thờ đá giáo xứ Vĩnh Hòa.

Xem Hình

Trước Thánh lễ, 12 em tông đồ, các em Ban Lễ sinh cùng Lm chủ tế kiệu Chiên từ trước sân Nhà thờ vào trong ngôi thánh đường.

Trong phần giảng lễ, Lm Phaolô đã quảng diễn và cắt nghĩa thế nào là yêu thương cho đến cùng. Qua bài đọc của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho tín hữu Côrintô nói: “Chúa Giêsu trong đêm bị nộp, Người cầm lấy bánh và tạ ơn, bẻ ra và phán: “các con hãy lãnh nhận mà ăn, này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con: các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (1Cr 11, 23).

Theo người Do Thái xưa, việc rửa chân là bổn phận phục vụ và là công việc của người tôi tớ rửa chân cho chủ. Quả thật, vì yêu thương nhân loại mà Chúa Giêsu đã mặc lấy thái độ của người tôi tớ và quì chân xuống rửa chân cho các môn đệ.

Dâng Thánh lễ hôm nay, Lm Phaolô ước mong“Anh chị em và các con thiếu nhi hãy khát khao đi tìm gặp Chúa qua các Thánh lễ, và siêng năng lãnh nhận Bí tích Thánh Thể mỗi ngày”. Đồng thời chúng ta cũng phải biết bắt chước Chúa Giêsu sống yêu thương và ra đi phục vụ mọi người trong giữa dòng đời hôm nay.

Theo gương Thầy Giêsu Chí Thánh, Lm Phaolô đã cởi bỏ áo choàng, thắt lưng khăn trắng để rửa chân cho 12 "tông đồ" đại diện cho cộng đoàn ngay trên Cung thánh. Cùng lúc ca đoàn Thiên Thần vang hát bài “Luật yêu thương”.

Thánh lễ tiếp nối với phần phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 19g. Cộng đoàn hân hoan lãnh nhận phép lành cuối lễ và cùng nhau hát vang bài “Điều răn mới”.

Được biết lúc 20g, Lm Martinô Hoàng Văn Đoàn Văn Đạm – Chánh xứ Vĩnh Hòa, đã chủ sự dâng Thánh lễ Tiệc Ly dành cho người lớn. Và sau Thánh lễ, bốn giáo họ cùng các hội đoàn thay nhau Chầu Mình Thánh Chúa đến 24g cùng ngày.

“Anh chị em và các con thiếu nhi hãy khát khao đi tìm gặp Chúa qua các Thánh lễ, và siêng năng lãnh nhận Bí tích Thánh Thể mỗi ngày”.

Linh mục (Lm) Phaolô Vũ Đỗ Anh Khoa, Chưởng Ấn Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn đã nhắn nhủ như thế - khi ngài chủ sự dâng Thánh lễ Tiệc Ly, diễn ra lúc 18g thứ Năm ngày 6-4-2023, tại Nhà thờ đá giáo xứ Vĩnh Hòa.

Trước Thánh lễ, 12 em tông đồ, các em Ban Lễ sinh cùng Lm chủ tế kiệu Chiên từ trước sân Nhà thờ vào trong ngôi thánh đường.

Trong phần giảng lễ, Lm Phaolô đã quảng diễn và cắt nghĩa thế nào là yêu thương cho đến cùng. Qua bài đọc của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho tín hữu Côrintô nói: “Chúa Giêsu trong đêm bị nộp, Người cầm lấy bánh và tạ ơn, bẻ ra và phán: “các con hãy lãnh nhận mà ăn, này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con: các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (1Cr 11, 23).

Theo người Do Thái xưa, việc rửa chân là bổn phận phục vụ và là công việc của người tôi tớ rửa chân cho chủ. Quả thật, vì yêu thương nhân loại mà Chúa Giêsu đã mặc lấy thái độ của người tôi tớ và quì chân xuống rửa chân cho các môn đệ.

Dâng Thánh lễ hôm nay, Lm Phaolô ước mong“Anh chị em và các con thiếu nhi hãy khát khao đi tìm gặp Chúa qua các Thánh lễ, và siêng năng lãnh nhận Bí tích Thánh Thể mỗi ngày”. Đồng thời chúng ta cũng phải biết bắt chước Chúa Giêsu sống yêu thương và ra đi phục vụ mọi người trong giữa dòng đời hôm nay.

Theo gương Thầy Giêsu Chí Thánh, Lm Phaolô đã cởi bỏ áo choàng, thắt lưng khăn trắng để rửa chân cho 12 "tông đồ" đại diện cho cộng đoàn ngay trên Cung thánh. Cùng lúc ca đoàn Thiên Thần vang hát bài “Luật yêu thương”.

Thánh lễ tiếp nối với phần phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 19g. Cộng đoàn hân hoan lãnh nhận phép lành cuối lễ và cùng nhau hát vang bài “Điều răn mới”.

Được biết lúc 20g, Lm Martinô Hoàng Văn Đoàn Văn Đạm – Chánh xứ Vĩnh Hòa, đã chủ sự dâng Thánh lễ Tiệc Ly dành cho người lớn. Và sau Thánh lễ, bốn giáo họ cùng các hội đoàn thay nhau Chầu Mình Thánh Chúa đến 24g cùng ngày.