Theo Tyler Arnold của CNA, Tường trình cho thấy tỷ lệ phá thai giảm 6% trong sáu tháng sau phán quyết Dobbs. Theo một tường trình từ Hiệp hội phi lợi nhuận ủng hộ phá thai, Society of Family Planning, số ca phá thai hợp pháp ở Hoa Kỳ đã giảm hơn 6% trong sáu tháng đầu tiên sau phán quyết của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ lật ngược tiền lệ phá thai gần 50 năm qua.Thực vậy, số ca phá thai trung bình hàng tháng đã giảm từ 82,270 trong hai tháng trước khi phán quyết Roe v. Wade bị hủy bỏ xuống còn 77,073 trong sáu tháng sau phán quyết. Đây là mức giảm hàng tháng của khoảng 5,377 ca phá thai, tức là ít hơn khoảng 32,260 ca phá thai trong sáu tháng. Mặc dù số ca phá thai dao động hàng tháng, nhưng mỗi tháng sau phán quyết của Tối cao Pháp viện đều có ít ca phá thai hơn so với tháng 4 năm 2022. Tỷ lệ phá thai quốc gia đã giảm từ 13.2 trên 1,000 phụ nữ trong độ tuổi sinh sản vào tháng 4 xuống còn 12.3 trên 1,000 người vừa kể trong sáu tháng sau khi có phán quyết.

Các tiểu bang cấm hầu hết các vụ phá thai hoặc áp đặt các hạn chế nặng nề đã chứng kiến tỷ lệ phá thai giảm mạnh. Các tiểu bang có số ca phá thai giảm nhiều nhất trong khoảng thời gian sáu tháng là Texas, nơi có ít hơn 15,540 ca phá thai; Georgia, nơi có ít hơn 10,930 ca phá thai; Tennessee, nơi có ít hơn 6,560 ca phá thai; và Ohio, nơi có ít hơn 4,920 ca phá thai. Các tiểu bang giữ cho việc phá thai hợp pháp đã chứng kiến sự gia tăng các thủ tục phá thai trong tiểu bang. Mặc dù tổng số ca phá thai nói chung giảm xuống, tường trình cũng cho thấy sự gia tăng số ca phá thai được cung cấp thông qua các phòng khám sức khỏe từ xa [telehealth], số ca này đã tăng lên hàng tháng sau phán quyết của Tối cao Pháp viện. Vào tháng 4, trước khi có phán quyết, đã có 3,610 ca phá thai được cung cấp thông qua chăm sóc sức khỏe từ xa. Vào tháng 12, con số đó đã tăng 137% lên 8,540 ca phá thai. Vào tháng 4, 4% tổng số ca phá thai được cung cấp qua chăm sóc sức khỏe từ xa và vào tháng 12, con số này chiếm 11% số ca phá thai. Nỗ lực tường trình, được gọi là #WeCount, thu thập dữ kiện do các nhà cung cấp dịch vụ phá thai nổi tiếng cung cấp. Báo cáo bao gồm các con số của 83% các nhà cung cấp dịch vụ phá thai hợp pháp ở Hoa Kỳ và cung cấp các ước tính cho 17% số còn lại. Tường trình đã không xem xét các vụ phá thai bất hợp pháp.

Ushma Upadhyay, đồng chủ tịch #WeCount, bày tỏ sự thất vọng với tỷ lệ phá thai giảm. Upadhyay cho biết trong một tuyên bố: “Các dữ kiện #WeCount cho thấy mức độ chăm sóc phá thai đã bị gián đoạn sau quyết lật đổ phán quyết Roe của Tối cao Pháp viện. “Chúng tôi biết rằng khi ai đó muốn phá thai nhưng không thể phá thai, thì tác động đến cuộc sống của họ có thể rất tàn khốc, về mặt kinh tế, thể chất, xã hội và tâm lý. Hãy nhân tác động đó lên hàng nghìn lần và đó là bối cảnh của việc tiếp cận phá thai ngay bây giờ.”

Ngược lại, các tổ chức phò sự sống bày tỏ sự phấn khích về kết quả. “Tin tức về số ca phá thai ở đất nước này đã giảm 32,260 trong sáu tháng sau phán quyết Dobbs v. Jackson thật tuyệt vời!” Carol Tobias, chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Quyền Sống, nói với CNA như thế.

Tobias nói: “Phụ nữ đang lựa chọn sự sống cho con cái của họ. “Với việc các thống đốc ủng hộ phá thai và chính quyền Biden đang làm [mọi sự] có thể để việc phá thai trở nên dễ dàng tiếp cận, những người ủng hộ việc bảo vệ sự sống cần phải làm nhiều hơn nữa để giúp đỡ và khuyến khích phụ nữ lựa chọn sự sống.”

Tessa Longbons, một cộng tác viên nghiên cứu cấp cao tại Viện Lozier ủng hộ sự sống, lưu ý rằng mặc dù đã có sự gia tăng ở một số tiểu bang, nhưng dữ kiện tổng thể cho thấy luật pháp đã có hiệu lực. Longbons nói, “Đây là dữ kiện trực tiếp từ ngành công nghiệp phá thai cho thấy luật phò sự sống đang có tác động. [Tường trình] thực sự chỉ về hướng hiệu quả của những luật đó.”

Longbons nói thêm, mặc dù dữ kiện “chỉ về một khởi đầu tốt, chắc chắn có tiềm năng đạt được nhiều tiến bộ hơn… để giảm những con số đó xuống hơn nữa.” Cô đề nghị Quốc hội tạo ra một tiêu chuẩn phá thai liên bang áp đặt một giới hạn sớm hơn khi nào việc phá thai được phép và thúc giục các tiểu bang tiếp tục thúc đẩy luật phò sự sống.

Longbons nói: “Đó là tất cả các cách tiếp cận ở trên”.

Ở 13 tiểu bang, phá thai bị cấm trong hầu hết các trường hợp. Năm tiểu bang khác áp đặt những hạn chế nặng nề hơn đối với việc phá thai kể từ phán quyết của Tối cao Pháp viện. Ở tám tiểu bang, các hạn chế đang được áp dụng trong hệ thống tòa án.