Phúc Âm tuần này nhắc đến hai loại hình ảnh. Hình ảnh yêu thương, tốt lành, hình ảnh tác tạo và hình ảnh tàn ác, hủy diệt. Mỗi nhóm hình ảnh đại diện cho một lối sống. Đức Kitô là hiện thân của nhóm hình ảnh tác tạo, yêu thương, được biết đến là mục tử nhân lành. Ngài là chủ tể của hình ảnh yêu thương, tốt lành, tạo tác, mang lại cuộc sống an vui, thái bình. Hình ảnh chủ chiên lành, con chiên, đồng cỏ xảnh, nguồn suối nước trong lành, chăm sóc, giữ gìn, bảo vệ đều là những hình ảnh xuất phát từ giáo huấn của Đức Kitô. Những ai chọn sống theo lối sống đó đều nhận được an lành, thảnh thơi trong cuộc sống. Đức Kitô không phải chỉ nói về hình ảnh yêu thương, tốt lành suông, mà chính cuộc sống Ngài thực sự sống hình ảnh Ngài giáo huấn. Ngài tự nguyện chết trên thập tự và sống lại vinh quang, ban sự sống và sự sống trường sinh cho những ai nhận Ngài là Chúa của họ. Lối sống Ngài kêu gọi môn đệ đi theo là lối sống hoàn hảo nhất, tốt lành nhất. Không còn lối sống nào tốt hơn đường lối Đức Kitô.

Lối sống do trí khôn con người hướng dẫn thuờng có nhiều lỗi lầm, sai trái. Lí do đơn giản là chính trí khôn con người có giới hạn, không toàn thiện vì thế trí khôn không thể đưa ra lối sống hoàn thiện. Lỗi sống theo trí khôn hướng dẫn thường ẩn chứa tham vọng lãnh tụ. Lí thuyết nghe hợp lí, nhưng không luôn dẫn đến thành công. Có nhiều điều nghe hợp lí, nhưng khi thực hiện thấy nghịch lí. Người ta ca tụng máy tính điện tử, tin học, nhưng mấy ai đoán biết bao nhiêu người trở thành nạn nhân của nó. Kẻ gian lạm dụng kiến thức họ có đi ăn cắp, vu oan, cáo vạ bằng tin, bằng hình ảnh, dẫn đến tình trạng cả kẻ cướp lẫn nạn nhân đều không hề biết mặt nhau. Nạn nhân ở ngoài ánh sáng, kẻ gian ẩn trong bóng tối. Cả hai có thể sống gần nhau, hoặc cũng có thể cách nhau ngàn dặm không hề biết nhau. Kẻ cướp làm hại nạn nhân và làm hại chính họ.

Cả hai lối sống, tốt lành thánh thiện, và lối sống gian trá đều chung sống trong xã hội mà không bị pha trộn. Cái rào cản ngăn cách này không thể nhìn thấy bởi nó nằm trong tim, óc con người. Khi con tim chọn sống theo đường lối Đức Kitô; con tim đó thảnh thơi, con tim đó thuộc về Chúa, con tim đó được Đức Kitô chăm lo, coi sóc, bảo vệ. Khi con tim chọn sống theo lối sống loài người hướng dẫn; con tim đó coi trọng của cải, vật chất, con tim đó dựa vào sức mạnh vật chất bảo đảm đời sống, và đó là lối sống của kẻ gian lận, gian tham, trọng danh vọng, chức tước, quyền lực. Tất cả những tham vọng đó đều đến từ cám dỗ, từ sức mạnh của bóng tối, mà bóng tối do ma quỉ ngấm ngầm giật giây. Vì thế họ thích bóng tối hơn sự sáng. Họ biết việc làm của họ là sai, là xấu, nhưng chọn theo đường lối gian tà đó. Họ là nạn nhân của chính sự thông minh, tháo vát của chính họ.
Đức Kitô không đến để kết án họ, nhưng khiển trách hành động, việc làm họ gây, đau khổ tai hại cho tha nhân. Ngài yêu thương họ đến độ luôn sẵn sàng đón nhận họ vào nước của Ngài bất cứ khi nào họ từ bỏ lối sống cũ, bước theo con đường Ngài hướng dẫn. Ngài tự nhận là cửa đàn chiên. Ngài hành xử như người thư kí là người đầu tiên đón nhận mọi tin tức đến và chuyển mọi tin tức đi. Đức Kitô luôn sẵn sàng ngày đêm túc trực đón nhận chiên lạc trở về. Những chiên do Ngài coi sóc hoàn toàn tự do ra vào đi lại. Ngài biết tên chúng và chúng nghe tiếng Ngài. Tiếng nói liên quan đến phong tục, tập quán, truyền thống, lòng yêu nước, thương nòi đều là những tiếng nói liên quan đến nguồn gốc, căn tính con người. Chúng là những tiếng nói quan trọng và tốt lành. Chúng trở nên xấu khi chúng bị lãnh đạo chính trị lợi dụng, bẻ quặt, bắt nghéo có lợi cho mục đích riêng của nhóm lãnh đạo.

Kitô hữu cần học lắng nghe lời Chúa hàng ngày qua siêng năng cầu nguyện, ham đọc sách thánh, thích đón nhận bí tích Thánh Thể, thường xuyên nhận bí tích thánh của Giáo Hội. Nhờ những lãnh nhận này mà Kitô làm quen với tiếng mời gọi của Đức Kitô. Họ dễ phân biết đâu là tiếng chân chính Chúa mời gọi ta; đâu là tiếng nhái lại lời Chúa, lợi dụng lời Chúa kêu gọi ta tin theo phục vụ lợi ích phe nhóm, cá nhân.

Đức Kitô nói với Kitô hữu là Ngài đến ban cho họ sự sống. Đây không phải thuần tuý sự sống thường mà chính là sự sống thoải mái, thảnh thơi, chan hoà niềm vui. Ngài là Đấng chăn chiên lành. Ngài là người lãnh đạo sẵn sàng hy sinh cho đàn chiên. Khi kẻ thù tới bắt, Ngài nói với chúng 'Bắt Ta, nhưng không được bắt môn đệ Ta, hãy để cho chúng đi' Gn 18,8. Ngài là người sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm, lỗi phản bội của môn đệ, khi họ chối bỏ Ngài trong lúc Ngài cần đến họ. Câu nói đầu tiên sau khi Ngài sống lại từ cõi chết là đi tìm gặp lại môn đệ. Ngài nói với bà Magdala, 'Hãy đi thông báo cho anh em Ta, Ta sẽ gặp lại họ ở Galilê' Gn 20,17. Khi Ngài hiện ra với các tông đồ, câu đầu tiên là 'Bình an cho anh em' Gn 20,20. Ngài chính là Mục Tử Nhân Lành, Hoàn Hảo, Toàn Thiện, không phải bằng giáo huấn suông, mà chính là bằng cuộc sống. Chết cho anh em được sống và sống thảnh thơi.

TiengChuong.org

Voice Recognition

There are two sets of images: The constructive images which are in contrast to the destructive ones. Each set of images represents a way of life. Jesus is known as the Good Shepherd, the sole Master of the constructive, loving, and safe way of life
.
Images of the good shepherd and sheep, pasture and care, security, and eternal life all are derived from Jesus' teaching. They are images of his loving care for those who follow his way of love, and compassion. He isn't just simply talking about the model of the good shepherd, but He actually carried it out. He died and gave his own life to give life and eternal life to His followers. His way of life is the best, and there is no other besides His. In contrast to Jesus' way of life; all other human ways of life contain selfish ambition. In theory, they are inviting and attractive; but when put into practice, they have lots of deficiencies; especially the way of thieves and bandits. Modern technology conceals faces of thieves and bandits. They don't know their victims and their victims don't know them. Their ways ruin both the lives of their victims and themselves. Constructive and destructive ways are not mixed, but are separated by invisible fences and gates. They are invisible fences and gates; because they are the restrictions within one's mind and heart. When a heart follows the loving way of Jesus, that heart is free; that heart belongs to Jesus; and that heart is under his loving care and love. When a heart is led by selfish ambition; instead of God's love and mercy, that heart loves worldly material for joy and security; and that is the way thieves and bandits conduct their lives. A destructive way of life is influenced by the forces of darkness, and their actions are evil. They prefer darkness, not light. They know their activities are not right, and unacceptable by any society, and yet they interpret love and compassion in their own way. They are the victims of their own intellect. Jesus condemns not them, but their way of life. He loves them so much that makes himself available at the gate to wait for them. Whenever they change their way of life; they can return to him. As a gatekeeper, Jesus acted as if he was the front desk person, who was the first to receive all incoming and outgoing messages. He made himself available day and night for his followers whenever they need of him. He allows his followers to move in and out freely. He knows them by name and they know his voice. Voices appeal to cultures, traditions, and nationalism that shape our way of thinking. They are our identity, and we need them. They are good when they are not being twisted for political gain. We need to learn God's voice through daily prayer, the Scriptures, the Eucharist, and the Sacraments of the Church. Tuning our ears towards God's voice to be familiar with his voice, to hear and understand God's will.

Jesus tells his followers, that he came to give them life. It is not just simply an ordinary life but life in abundance. The Good Shepherd dies for his sheep. He is a leader volunteering to die to give life to his followers. When his enemies arrive to arrest him; he gave them the command, 'Take me but set my people go free' Jn 18,8. He is a leader who pardons his friends' weakness, who betrayed him in time of need. His first statement after rising from death to them was, 'Go and tell my brothers that I will see them at Galilee', Jn 20,17. When he appears to them, his first word was not condemnation nor judgment but, 'Peace be with you' Jn 20,20. He is more than a good shepherd, but the perfect one.