ĐƯỜNG VỀ NHÀ CHÚA

Các nước đã và đang làm rất nhiều loại đường giao thông như đường bê tông, đường nhựa, đường cao tốc, đường sắt, đường thuỷ, đường hàng không… Rồi trong thời hiện đại còn có đường điện, đường dây dẫn, đường cáp quang tạo thành hệ thống mạng Internet. Đủ mọi loại đường khác nhau nhưng đều có chung một đặc điểm là để kết nối các nơi chốn và con người với nhau. Thế nên, khi Đức Giêsu công bố: Ngài là đường, thì Ngài cũng kết nối Trời với đất, con người với Thiên Chúa và con người với nhau.

1. Đường Giêsu. Đường để kết nối. Đường Giêsu kết nối con người với Thiên Chúa. Đức Giêsu là Thiên Chúa làm người. Nơi Ngài, Thiên Chúa và con người kết nối gắn bó nên một với nhau. Các con đường giao thông thường được phủ lớp bê tông nhựa, thì con đường Giêsu được phủ kín bằng tin yêu. Đi đường Giêsu là đi Đạo, là đi theo Chúa trên con đường yêu thương cứu độ Chúa đã đi, để dẫn đến đích cuối cùng của phận người là Nhà Chúa chan chứa yêu thương.

2. Nhà Chúa. Cái gì làm nên sự khác biệt giữa nhà trọ và nhà mình, giữa nhà tù và nhà ta? Cái gì làm cho nhà mình thành tổ ấm? Đó chính là tin yêu. Sự tin tưởng và tình yêu thương gắn bó giữa các thành viên trong gia đình dành cho nhau sẽ làm cho mái nhà thành tổ ấm, trở nên hình ảnh của Nhà Chúa. Nhà Chúa là nơi Chúa Cha Chúa Con yêu thương, gắn bó quấn quýt với nhau như Chúa Giêsu khẳng định: “Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy.” Nhà Chúa là chính Chúa.

Chúa Giêsu là đường. Ngài là đường từ Trời xuống thế đến với con người, yêu thương cứu độ loài người, để rồi lại dẫn loài người từ trần thế về Nhà Chúa trên trời. Chúa muốn loài người làm những con đường tin yêu để đến với Chúa và đến với nhau. Sống trong tin yêu thì cả nhân loại này sẽ trở nên anh em cùng chung một mái nhà có Chúa là Cha. Nhà Chúa chan chứa tin yêu, thật nhiều hạnh phúc. Amen.