Bài đọc hôm nay là phần hai của bài Đức Kitô giã biệt môn đệ. Tình yêu tiền Phục Sinh là cuộc tử nạn, và khải hoàn sống lại vinh quang của Đức Kitô. Tình yêu hậu Phục Sinh là ban Thánh Thần Chúa cho môn đệ; Giáo Hội chuẩn bị long trọng mừng kính trong vài tuần sắp tới. Thánh Thần Chúa đến để hướng dẫn, chỉ bảo và cùng đồng hành với Kitô hữu trong cuộc hành trình về miền đất tái sinh. Thánh Thần cũng ban ơn bình an trong tâm hồn cho người ngay chính và ban ơn bình an vĩnh cửu trong nước Chúa.

Trước khi từ giã môn đệ, Đức Kitô an ủi các ông, 'Thầy sẽ không để anh em mồ côi.. Gn 14,18'... Thầy để lại bình an cho anh em. Gn 14,27'.

Đức Kitô an ủi môn đệ bằng lời hứa; theo đó là việc làm. Đó là việc ban Chúa Thánh Thần đến cho các môn đệ. Khi Đức Kitô đang sống chung với môn đệ; Thánh Thần không được sai đến bởi cả hai đều làm chung một công việc. Khi Đức Kitô về cùng Chúa Cha, Ngài sai Thánh Thần đến cùng các ông. Thánh Thần không phải làm công việc thay thế. Bởi người thay thế làm công việc có đôi chút khác biệt. Thánh Thần làm cùng công việc Đức Kitô đã làm. Chính Đức Kitô nói lên điểm này,

'Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dây anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em'. Gn 14,26.

Công việc của Thánh Thần là hướng dẫn, giảng dạy, chỉ bảo, nhắc lại toàn bộ những gì Đức Kitô đã rao giảng.

Đức Kitô kêu gọi môn đệ giữ giới răn Ngài truyền dậy. Đây là dấu chỉ cho người khác biết Kitô hữu yêu mến Đức Kitô. Nhờ việc yêu mến này mà Đức Kitô xin Chúa Cha ban Thánh Thần cho Kitô hữu. Tình yêu của Kitô hữu phải bắt đầu và phát xuất từ chính Đức Kitô, Người là nguồn mạch tình yêu và sự sống. Đức Kitô thể hiện tình yêu Ngài dành cho Chúa Cha bằng cách liên kết mật thiết với Chúa Cha. Đức Kitô kêu gọi Kitô hữu yêu mến nhau để chính Ngài, Chúa Cha, và Chúa Thánh Thần đến trong tâm hồn Kitô hữu. Những ai trung thành giữ mối tình cảm này sẽ nhận được tình yêu Chúa và trở thành con Thiên Chúa. Họ sống giữa thế giới loài người, nhưng thuộc về Thiên Chúa. Vũ trụ này là nơi họ tạm thời cư ngụ. Nhà thật, nơi cư ngụ vĩnh viễn của họ là Nước Trời, nơi Thiên Chúa ngự trị. Họ cũng biết mục đích của họ nơi trần thế là làm chứng về Đức Kitô Phục Sinh, rao giảng, sống yêu thương, công bình, bác ái.

Tình yêu Kitô hữu dành cho Đức Kitô khác với tình yêu thế gian. Thế gian trong bản văn này không phải là vũ trụ Thiên Chúa tạo dựng. Thế gian đây chính là kẻ bài bác, chống đối, làm hại Đức Kitô và Kitô hữu. Con người tự do lựa chọn, hoặc tin theo Đức Kitô, hoặc bài bác, chống, cấm Kitô hữu tin theo Đức Kitô. Chọn không tin Đức Kitô do họ tự phán đoán chính họ.

Yêu là điều cần có trong cuộc sống bởi đó là nguồn sống. Yêu mến Đức Kitô chính là giữ giới răn của Ngài. Đó là yêu mến Thiên Chúa và tha nhân. Chính điều này làm trong sáng tình yêu, làm cho tình yêu sống động bởi tình yêu đó đến từ Thiên Chúa. Tình yêu Chúa không bao giờ chết; trong khi tình yêu thế giới có ngày tàn, lụi bại. Chọn đi theo thế gian có ngày bị diệt vong khi tình yêu đó bị hủy diệt. Nó giết người đó sau khi hút hết sức sống nơi người đó.

Đức Kitô nhiều lần nói với môn đệ về những gì sẽ xảy ra cho Ngài. Dù là điều tốt hay xấu, Ngài đều biết trước và biết rõ. Ba lần Đức Kitô tiên đoán về cuộc tử nạn, về Chúa Thánh Thần sẽ ngự đến; về việc Ngài về trời. Điều này cho biết mọi sự đều nằm trong tầm tay, dưới sự kiểm soát của Đức Kitô. Ngài cho biết, Ngài nói trước để môn đệ nhận biết, và tin Ngài là Con Thiên Chúa.

'Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin'. Gn 14,29

Chúng ta xin ơn tin tưởng và phó thác trong Đức Kitô, tuyên xưng Ngài là Chúa của ta, và là sự sống của ta.

TiengChuong.org

Post-Easter Love

Today's message is the second half of Jesus' farewell speech. His pre-Easter gift is His cross and resurrection, and His post-Easter gift is the gift of the Holy Spirit; which we will celebrate in the next two weeks. His pre-Easter is the gift of eternal life given to his disciples; and His post-Easter is the gift of peace and of the Holy Spirit, who will be our companion for life, to guide and direct us, to have peace now on earth, and the eternal peace to come.

Before leaving the disciples, Jesus consoles them, saying,

'I will not leave you orphans' Jn 14,18, or Peace I bequeath to you.... Fear not' Jn 14,27.

The consolation is not simply words of encouragement; but Jesus gives them the third Person of God, the Holy Spirit. While Jesus is still with the disciples; there is no need, at the same time, to have both Him and the Holy Spirit; simply because the two teach the same things. The Spirit will be sent after Jesus' departure. The Holy Spirit is not acting as a replacement, since a replacement will teach with moderation or variation. Jesus says,

'The Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you everything and remind you of all I have said to you' Jn 15,26.

The role of the Spirit is to teach, and remind all what Jesus had taught. Jesus told His disciples to keep His commandments, and that is a sign of their love for Him. He then asks the Father to give them the Holy Spirit. Our love for God must stem from Jesus, who is our source of life and love. Jesus demonstrates his love for the Father by abiding and remaining in the Father. He calls us to love Him by keeping His commandment. He, the Father, and the Spirit will come to dwell in our hearts. Those who keep that connection flowing will receive God's love that would make them children not of the world; but of God. They live in the world, but belong to God. The world is not their permanent residence; their true home-land is in heaven. They also know the purpose of their life in the world; that is to show God's love to others; and to make others disciples of Jesus. They do it by acts of charity, being kind, gentle, and hospitable.

Our love for God and love of the world is not the same. The world in this context is not the created world, but rather the hostile world. It includes people who anti-Christ; and His disciples. People are free to love God or to be anti-God. Whoever refuses to love God, that person belongs to the world; and his decision becomes his own judge.

Love is a part of life, and is the source of life. To love God means to keep His commandment and that makes our love alive. It is alive and active because it receives life from God. God's love has no end; while the hostile world has an end. Those who love the world will die when their world collapses. Those who love God will receive God's everlasting life. Choosing God's love will receive more love; choosing the world, life is withered when it drains dry one's energy.

Jesus foretold His disciples, not once but several times before anything that was going to happen to Him. It is either good or evil; nothing is out of His control. He told them about His Passion, the coming of the Spirit, and His Ascension.

'I told you this now before it happen, so that when it does happen you may believe.' Jn 14,29.

We pray to have faith and love in Jesus who is our life and love.