VATICAN - Một nhóm các vị lãnh đạo tôn giáo từ 2 thành phố Hiroshima avà Nagasaki đã đến Roma và ngày hôm qua đã được tiếp kiến ĐGH Benedictô XVI trong cuộc triều yết chung vào mổi thứTư tại thính đường Paul VI, nhân dịp kỉ niệm 60 năm bom nguyên tử tàn phá 2 thành phố này.

Đây là nhóm đại kết Liên tôn và Đoàn đại biểu các vị lảnh đạo tôn giáo được Đức TGM Mitsuaki Takami của Tổng giáo phận Nagasaki hướng dẫn. Phái đoàn gồm 30 vị và tất cả đều đồng thanh lên tiếng việc loại trừ vũ khí nguyên tử trên trái đất này.

10 năm trước đây kỉ niệm 50 năm ngày bom nguyên tử rơi xuống Hiroshima và Nagasaki cũng có một phái đoàn Liên Tôn từ Nhật qua gặp ĐTC Gioan Phaolô II.

Phái đoàn lần này mang theo những lá thư của nhị vị thủ lãnh của thành Hiroshima và Nagasaki trình lên Đức Giáo Hoàng và ngài rất hạnh phúc thấy rằng các vị lãnh đạo tôn giáo ngồi lại với nhau để cổ động việc đối thoại liên tôn.

Trong phái đoàn cũng có các vị đại diện Hiệp Hội tôn giáo của thành Hiroshima và bao gồm đức Gene Nakagawa, tu sĩ giáo phái Phật giáo Jodo Shinshu.

Trước khi lên đường về lại Nhật Bản, phái đoàn sẽ đến kính viếng thành Assisi, trung tâm cầu nguyện và dùng cho việc đối thoại liên tôn giáo.