Tuần Lễ Cầu Nguyện cho Tình Đại Kết Kitô Giáo

Thánh Phaolô Tông Đồ
VATICAN CITY (VIS).- Tuần Lễ Cầu Nguyện Cho Tình Đại Kết Kitô Giáo, theo truyền thống thường được tổ chức hằng năm từ ngày 18 tháng 1 đến ngày 25 tháng 1, bắt đầu từ ngày hôm nay. Chủ đề năm nay được trích từ Phúc Âm Thánh Máthêu, đó là: "Bất cứ nơi nào có hai hay ba người họp lại vì danh Thầy, thì Thầy sẽ có mặt với những người đó."

Hội Đồng Giáo Hoàng đặc trách việc cổ Võ Tình Đại Kết Kitô Giáo, Ủy Ban đặc trách Đức Tin, và Hội Đồng Các Giáo Hội Thế Giới, đã ủy thác cho nhóm đại kết đến từ thành phố Dublin, Ái Nhĩ Lan chọn chủ đề suy niệm và cầu nguyện trong năm nay.

Mỗi một ngày trong tuần, đều có chủ đề khác nhau như sau:

Ngày hôm nay, 18 tháng 1: Hiệp Kết Thông Qua Sự Hiện Diện của Chúa Kitô. "Chỉ Có Một Thiên Chúa, Một Đức Tin, và Một Phép Rửa" (Êphisô 4:5,6)

Ngày 19 tháng 1: Xây Dựng Tình Đại Kết cùng với Chúa Kitô Ngay Giữa Thời Đại Hôm Nay bằng việc đại kết hằng ngày. "Anh Em Cũng Phải Rửa Chân Cho Nhau" (Gioan 13:14).

Ngày 20 tháng 1: Cùng Nhau Cầu Nguyện Vì Danh Chúa Kitô. "Thiên Chúa Chờ Đợi Để Thi Ân Cho Anh Em" (Isaac 30:18).

Ngày 21 tháng 1: Từ Quá Khứ Đến Tương Lai - Tha Thứ và Chữa Lành Ký Ức. "Thầy Không Bảo Là Đến Bảy Lần, Nhưng Là Đến Bảy Mươi Lần Bảy." (Máthêu 18:22).

Ngày 22 tháng 1: Thiên Chúa Hiện Diện Giữa Chúng Ta. "Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta" (Thánh Vịnh 46).

Ngày 23 tháng 1: Thi Hành Sứ Vụ Vì Danh Thầy. "Cũng vậy, Cha Của Anh Em, Đấng Ngự Trên Trời, Không Muốn Cho Một Ai Trong Những Kẻ Bé Mọn Này Phải Hư Mất." (Máthêu 18:14).

Ngày 24 tháng 1: Đón Chào và Nhận Biết Sự Hiện Diện của Thiên Chúa Nơi Những Người Khác vì Danh Chúa Giêsu. "Còn Ai Tiếp Đón Một Em Nhỏ Như Em Này vì Danh Thầy, Là Tiếp Đón Chính Thầy." (Máthêu 18:5).

Ngày 25 tháng 1: Cùng Nhau Nên Một Trong Niềm Hy Vọng. "Ngày Đó, Anh Em Sẽ Biết Rằng Thầy Ở Trong Cha Thầy, Anh Em Ở Trong Thầy, và Thầy Ở Trong Anh Em." (Máthêu 18:5).

Mặc dầu, theo truyền thống, tuần lễ cầu nguyện này thường được xảy ra trong tháng giêng hằng năm, thế nhưng các Giáo Hội tại lục địa nam bán cầu có thể chọn ra những thời điểm khác, chẳng hạn, vào thời gian của mùa Phục Sinh, vốn cũng có ý nghĩa tượng trưng cho tình đại kết Kitô Giáo, và sáng kiến này được phong trào Đức Tin và Dòng Tu đề ra kể từ năm 1926.

Tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô, Bên Ngoài các bức tường thành Vaticăn, vào lúc 5:30 chiều, ngày thứ Tư, 25 tháng 1, nhân lễ Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại Đạo, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi kinh cầu ban chiều đánh dấu việc kết thúc của Tuần Lễ Cầu Nguyện cho Tình Đại Kết Kitô Giáo.