Tin Roma (Vat 17/08/2006) - Ðức Hồng Y Roger Etchegaray, cựu chủ tịch hội đồng Toà Thánh Công Lý và Hoà Bình, đã kết thúc chuyến viếng thăm dài ba ngày tại Liban, hôm thứ Tư 16 tháng 8 năm 2006. Ðược biết, Ðức Hồng Y đã được Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đặc phái đến Liban, để mang đến "cho dân tộc Liban đang bị hành hạ và cho tất cả những ai đang đau khổ tại Trung Ðông" dấu chỉ sự gần gủi thiêng liêng của Ðức Thánh Cha và của tình liên đới cụ thể, và cũng để cùng cầu nguyện cho hoà bình. Trong ba ngày viếng thăm, Ðức Hồng Y đã gặp gỡ với thẩm quyền chính trị và tôn giáo cấp cao tại Liban, viếng thăm trại tị nạn, và cử hành Thánh Lễ Kính Mẹ Maria Hồn Xác lên trời, tại Ðền Thánh Mẫu nổi tiếng ở Harissa, Liban.

Trong cuộc họp báo kết thúc ba ngày viếng thăm Liban (14, 15 & 16 tháng 8 năm 2006), Ðức Hồng Y đã đọc thông cáo báo chí trong đó ngài quả quyết rằng ngài đã đến Beyrouth "chỉ vì tình yêu thương đối với đất nước Liban"; và rằng chuyến viếng thăm của ngài bất ngờ trùng hợp với cuộc ngưng bắn. Theo Ðức Hồng Y, cuộc ngưng bắn này cần nhiều cố gắng và nhiều thời gian, để cho phép đưa lực lượng quân đội Liên Hiệp Quốc đến trong vùng. Hơn nữa, theo Ðức Hồng Y, con đường dẫn đến hoà bình còn dài và nhiều khó khăn, và đòi hỏi nhiều hy sinh. Nhắc đến những vấn đề của người tị nạn --- khoảng một phần tư dân chúng Liban phải di tản để tránh bị oanh tạc --- Ðức Hồng Y nhấn mạnh quan tâm của Ðức Thánh Cha đối với những nhu cầu thiêng liêng và vật chất của nguời dân Liban. Ðất nước Liban, sau cuộc ngưng bắn, còn cần nhiều hơn nữa sự hiệp nhất và hoà bình. Nhưng đối với Thiên Chúa, thì không gì là không thể được.