Cố gắng riêng chúng ta mà thôi thì chưa đủ

VATICAN 19/1/2003 (Zenit, org). - Đây là bản dịch bài phát biểu của Đức Gioan Phaolô II hôm nay trước lúc đọc kinh Truyền tin giữa ngày với nhiều ngàn người hành hương tập họp tại Quảng trường thánh Phêrô.
* * *

Anh chị em thân mến!

1. Hôm qua đã bắt đầu "Tuần lễ cầu nguyện các Kitô hữu hiệp nhất, " tuần này hằng năm được cử hành từ 18 tới 25/1 , tại vùng Nam Bán cầu, vào khoảng lễ Hiện xuống. Những ý cầu nguyện cho "Tuần" này được soạn thảo do một ủy ban quốc tế hỗn hợp, gồm có các đại diện Công giáo và Ủy ban "Đức tin và Hiến pháp" của Hội đồng thế giới các Giáo hội.

Chủ đề năm nay là "Chúng ta mang Kho tàng này trong những Bình Sành, " lấy từ Thư Thứ Hai thánh Phaolô gởi tín hữu Côrintô (x. 4:7). Sự hiểu biết về vinh quang Thiên Chúa, phản chiếu trong gương mặt Chúa Kitô, chiếu sáng trong tâm hồn chúng ta; dầu sao, chúng ta mang kho tàng này 'trong những bình sành, " nghĩa là trong sự mỏng giòn của địa vị con người, "để chứng tỏ quyền siêu việt tùy thuộc vào Chúa chớ không tùy thuộc chúng ta" (2Cr 4:7).

Việc tái lập sự hiệp nhất củ mọi người đã nhận lãnh bí tích rửa tội, trên thật tế, là một ân huệ của Chúa ban, và sự cố gắng riêng chúng ta mà thôi không đủ để thực hành hành điều đó, nhưng khi những người kitô hữu đến chung với nhau, thấy mình như anh em, hợp tác làm nhẹ những đau khổ, và cầu nguyện cho hiệp nhất, thì họ góp phần làm cho gương mặt Chúa Kitô và vinh quang của Người sáng chói.

2. Trong ngày thứ hai "Tuần cầu nguyện, " câu được đề nghị để suy niệm lấy từ cùng một bản văn của Tông đồ và nói: "Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp" (2 Cr:8). Phải, chúng ta bị dồn ép bởi những chia rẻ, và có nhiều rào cản chia cách chúng ta! Nhưng chúng ta không bị đè bẹp, bởi vì vinh quang của Chúa, sáng chiếu trên chúng ta, tiếp tục hướng dẫn chúng ta tới chỗ thanh tẩy và tha thứ cho nhau, và đổ ánh sáng và sức mạnh vào lời cầu nguyện chúng ta dâng lên Chúa, như vậy người sẽ chữa lành vết thương của sự chia rẽ chúng ta.

3. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy xin Chúa làm cho sự hiệp thông giữa những người Kitô hữu được viên mãn, trong chân lý và bác ái. Ước chi điều này là lời cầu xin chung của chúng ta. Chúng ta sẽ long trọng lặp lại lời cầu đó với nhau ngày 25/1 tới đây, vào buổi bế của "Tuần cầu nguyện, " khi tôi chủ tọa việc cử hành Kinh chiều trong Vương Cung Tah'nh Ðường Thánh Phaolô Ngoại thành, nơi những biến cố quan trọng đã diễn ra, đánh dấu bước tiến đại kết.

Chúng ta hãy phó thác sự cầu nguyện sốt sắng này cho sự cầu bàu của Đức Maria Chí thánh, Mẹ Giáo hội.