Moscow,19/11/07 - Thông tấn Interfax của Nga loan tin Tổng Thống Vladimir Putin đã ngỏ lời tri ân đối với hàng giáo phẩm Chính Thống Giáo Nga vì những nỗ lực đẩy mạnh công tác đối thoại và hợp tác tôn giáo.

Vào ngày hôm qua, thứ Hai, Tổng Thống tuyên bố với hàng giáo phẩm Chính Thống có mặt tại điện Kremlin: “Tôi ghi nhận tầm quan trọng của những nỗ lực mà Giáo Hội Chính Thống đang thực hiện trong công tác đối thoại và hợp tác tôn giáo và cam kết thực hiện sự khoan dung tôn giáo”

Tổng Thống Putin nói thêm “Quốc gia tôn trọng mọi tôn giáo cổ truyền cũng như tất cả các tôn giáo khác đã vạch ra những hướng đi tâm linh cho người dân Nga. Do vậy, điều thiết yếu là phải làm sao duy trì đươc hoà bình và có được sự đồng thuận trong xã hội của chúng ta.”