MỪNG THỌ MẸ
Nắng cũng không còn dể ngả chiều vàng,
Trang giấy cuối bìa xếp chuyện tào khang,
Cha cưỡi hạc thiên thu nhiều năm trước,
Mẹ âm thầm cô đơn từng bước,
Gối chiếc thầm dếm được: CHÍN MƯƠI !!

Chín mươi năm của một đời người,
Để hôm nay vui cười cùng con cháu !
Trên vương miện: khoan dung và nhân hậu,
Xúc động dạt dào: đôi mắt thời gian !!

Máy ảnh bấm đi đèn flash lóe tràn,
Khuôn mặt Mẹ hân hoan ngời lạ !...
Mẹ hồi tưởng những ngày xưa gần quá,
Cổ tích đang hiện diện mái huyên đường !

Con cái xum vầy quấn quýt mến thương !!
Đây lễ vật ngon, chúng con dâng Mẹ,
Trái thị bị bà – quả vàng cây khế,
Dâu thảo – rể hiền, cháu chắt bi bô !...

Không gian ầm ì những tiếng sóng xô,
Bờ cát xoải, Mẹ giang tay thành biển,
Tóc mây bạc vẫy trời xanh quyến luyến,
Vầng trán nhăn Mẹ ôm quyện Thái Bình,
Lòng Mẹ hải hà muôn kiếp mông mênh !!!...

Tề tựu quanh đây chúng con mừng thọ Mẹ,
Để con nhớ những ngày thơ còn bé,
Mẹ là nôi êm chia sẻ suốt đời,
Đây đóa đại quỳnh dâng chúc Mẹ, Mẹ ơi !!!