Hội Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles (Phát Diệm) hôm thứ Bảy 10/7/2010 đã tổ chức lễ khấn trọn đời của 2 nữ tu tại nhà thờ St. Callistus ở Garden Grove:

Hình ảnh Lễ khấn (photo: Phạm Bình)

1-Sr.Lucia Diễm Mai Trần, LHC
2-Sr.AnneMarie Hân Đặng, LHC
và Hội Dòng cũng hân hoan mừng Lệ Ngọc Khánh 60 năm khấn dòng của 3 nữ tu:
1-Sr.Cecilia Chuyên Thị Nguyễn, LHC.
2-Sr.Mary Mỹ Lệ, HLC.
3-Sr.Maria Phấn Nguyễn, LHC

Hân hoan chúc mừng
LM Trần Công Nghị và toàn Ban VietCatholic