(LSN.ca) - Lần đầu tiên một luật mới ở Trung quốc cho phép ngườI chồng quyền phủ quyết quyết định phá thai của vợ. Tờ Trung quốc Nhật báo (China Daily) tường thuật hôm nay rằng một luật mới về Kế Hoạch Gia đình và Dân số, có hiệu lực ngày 1 tháng Chín này, "dạy rằng cả hai vợ chồng phải chia sẽ trách nhiệm kế hoạch gia đình, và như vậy không bên nào có độc quyền quyết định có sinh con hay không."

Phe phò -sinh hy vọng rằng luật này sẽ cứu được nhiều sinh mạng và tránh được nỗi khổ tâm của nhiều người cha khi thấy con mình bị giết hại mà không làm sao cứu được. Tuy nhiên, lời văn của luật này, như được tường thuật, bỏ ngỏ quyền của người chồng buộc vợ phá thai. Với thông lệ buộc phá thai ớ Trung quốc, quyền buộc phá thai này chỉ làm cho vấn đề trở nên bi thảm hơn.