Australia ngày 2.12.2011.

Kính Gửi Quý Cha Tuyên Uý, Quý Cộng Đồng và Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Liên Bang Úc Châu,

Kính Thưa Quý Cha Tuyên Uý, Quý Cộng Đồng và Cộng Đoàn,

Ban Đại Diện Tuyên Uý Đoàn Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Nhiệm Kỳ 2008-2011 chúng con xin chân thành cám ơn Quý Cha Tuyên Uý, Quý Cộng Đồng và Cộng Đoàn đã tín nhiệm chúng con trong nhiệm kỳ 2008-2011.

Nhân dịp này, BĐD chúng con sau khi cầu nguyện, suy nghĩ và bàn thảo, chúng con xin thông tin đến Quý Cha những sự kiện TUĐ sẽ thực hiện trong các Cộng Đồng và Cộng Đoàn để hiệp thông và cầu nguyện cho Giáo Xứ Thái Hà nói riêng và Quê Hương Việt Nam nói chung trong giai đoạn hiện tại:

1. Chúng con kính xin Quý Cộng Đồng và Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam sẽ cùng ký Thỉnh Nguyện Thư gửi đến Hội Đồng Giám Mục Australia qua ĐTGM Philip Wilson. Đức Ông Paul Nguyễn Minh Tâm sẽ đại diện TUĐ gửi đến tận tay Đức Tổng Giám Mục Philip Wilson tất cả các Thỉnh Nguyện Thư.

2. Các Thỉnh Nguyện Thư gửi đến Thủ Tướng Chính Phủ Australia Julia Gillard qua Cha Peter Bùi Xuân Mỹ, sẽ gửi đến Văn Phòng của Thủ Tướng tại Canberra.

3. Xin quý Cộng Đồng và Cộng Đoàn tiếp tục cầu nguyện và hiệp thông với Giáo Xứ Thái Hà và Quê Hương Việt Nam.

4. Chúng con kính gửi kèm theo Thỉnh Nguyện Thư gửi ĐTGM Philip Wilson và gửi Thủ Tướng Julia Gillard, để Quý Cha phổ biến và cho ký trong các Cộng Đồng và Cộng Đoàn.

5. Kính xin Quý Cha, Quý Cộng Đồng và Cộng Đoàn gửi các Thỉnh Nguyện Thư và tổng kết chữ ký cho BĐD chúng con trễ nhất vào ngày 15.12.2011 theo địa chỉ và email phía dưới.

6. Kính xin Quý Đức Cha, Quý Đức Ông, Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Anh Chị Em, và Quý Vị Đồng Hương có thể ký Thỉnh Nguyện Thư và gửi cho chúng con qua email đặc biệt này: kythinhnguyenthu@vietcatholic.com.

Một lần nữa, Ban Đại Diện TUĐ Nhiệm Kỳ 2008-2011 chúng con xin cám ơn Quý Cha Tuyên Uý và Quý Cộng Đồng, Cộng Đoàn. Chúng con xin kính chúc Quý Cha, Quý Cộng Đồng và Cộng Đoàn Mùa Giáng Sinh tràn đầy hồng ân của Chúa Hài Đồng và một Năm Mới vui tươi hạnh phúc và muôn vàn Ơn Thánh.

Xin Quý Cha, Quý Cộng Đồng và Cộng Đoàn tiếp tục cầu nguyện cho anh em chúng con.

Trong Chúa Kitô.

Ban Đại Diện Tuyên Uý Đoàn Nhiệm Kỳ 2008-2011:

1. Linh Mục Đại Điện: Đức Ông Paul Nguyễn Minh Tâm - Adelaide.
29 South Terrace, Pooraka SA 5095. Email: tam-paul2011@hotmail.com

2. Linh Mục Phó Đại diện: Cha Peter Bùi Xuân Mỹ - Canberra.
37 Boddington Crescent, Kambah ACT 2902. Email: pierrexuanmy@gmail.com

3. Linh Mục Thư Ký: Cha Raphael Võ Đức Thiện - Melbourne.
456 Dryburgh St, Melbourne North VIC 3051. Email: thien001@tpg.com.au

4. Linh Mục Thủ Quỹ: Cha Paul Chu Văn Chi – Sydney.
92 The River Rd, Revesby NSW 2212. Email: paulvanchi@yahoo.com

Phụ lục:

1. Thỉnh Nguyện Thư gửi đến Hội Đồng Giám Mục Australia
2. Thỉnh Nguyện Thư gửi đến Thủ Tướng Chính Phủ Australia

Để ký các thỉnh nguyện thư: xin quý vị nhấn vào đây: Chỉ cần cho biết tên họ quý vị và cộng đoàn của quý vị, thành phố và tiểu bang là đủ