SAO TRỜI VẬN CHUYỂN
Ảnh của Lê Trị

Thiên Chúa cũng làm ra các ngôi sao.Người
đặt các vầng sáng trên vòm trời để
điều khiển ngày và đêm và để phân rẽ
ánh sáng và bóng tối.
(Trích sách Sáng Thế)