TIẾC THƯƠNG BỐ NGHỊ
Ảnh của Nguyễn Đức Cung

Vô cùng thương tiếc Bố Nghị
đã sớm ly trần trở về nhà Cha
trên Trời.
Gia đình Trang ảnh Nghệ Thuật
Chiêm /Niệm/Thiền:
Xin nghiêng mình chào vĩnh biệt Bố Nghị
Cầu xin Chúa và Mẹ Maria phù hộ Bố Nghị
sớm hưởng Nhan Thánh Chúa nơi hằng sống.
Vĩnh biệt Bố.!!!