SA MẠC CÂY KHÔ
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)

Cây khô sa mạc đợi thanh thản,
Giây phút mưa về lộc nhú xanh.
(Lm NTT)