DÂNG MẸ CÀNH HOA TRẮNG
Ảnh của Nguyễn Bá Khanh

Kính dâng lên Mẹ một cành hoa trắng
Dịu dàng thanh nhã tuyết trinh ngọc ngà…
(nbk)