BẠN THÂN
Ảnh của Joseph Ngọc Phạm

Nơi nào ta cũng có nhau
Trên cành hoa đẹp,
Rào gai vẫn bền
(bt)