THÁNH GIÁ GIỮA TRỜI MÂY
Ảnh của Nguyễn Bá Khanh

Thánh Giá cao giữa trời mây
Gợi lòng lữ khách ngất ngây tôn thờ
(nbk)